Νέα

Κέντρο Υποστήριξης ΣΒΑΚ

Ο δικτυακός αυτός τόπος αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο πληροφόρησης και υποστήριξης των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την βέλτιστη υλοποίηση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητάς τους.

Έναυσμα για τη δημιουργία του χώρου αυτού αποτέλεσε η συνεργασία της ΠΚΜ με το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στο έργο REFORM το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών στη διαδικασία υλοποίησης ΣΒΑΚ. Στόχος του Κέντρου είναι τα προτεινόμενα έργα των τοπικών ΣΒΑΚ να συνάδουν με το στρατηγικό σχεδιασμό και τις αναγνωρισμένες προτεραιότητες και στόχους της ΠΚΜ, να δρουν συμπληρωματικά και να αποτελούν τη βάση του Μητροπολιτικού ή Περιφερειακού σχεδιασμού των μετακινήσεων.

Το συγκεκριμένο Κέντρο Υποστήριξης ΣΒΑΚ εντάσσεται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ ενώ υποστηρίζεται επιστημονικά από το Τμήμα Β1: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα του Τομέα Β’ του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ.

Το Κέντρο Υποστήριξης ΣΒΑΚ θα παρέχει συνεχώς νέες πληροφορίες και υλικό, ενώ, συλλέγοντας παρατηρήσεις και απορίες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα προσπαθεί να ανταποκρίνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της ΠΚΜ σε κάθε στάδιο υλοποίησης των ΣΒΑΚ. Επιπρόσθετα, το Κέντρο Υποστήριξης ΣΒΑΚ θα εγκαινιάσει έναν χώρο δημόσιας συζήτησης (forum) μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου, για την άμεση ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων σχετικά με την υλοποίηση των ΣΒΑΚ.

Τέλος, εστιασμένα σεμινάρια θα οργανώνονται επάνω σε επιστημονικά αντικείμενα που αφορούν στα στάδια υλοποίησης ΣΒΑΚ, όπως, για παράδειγμα, στις μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των προτεραιοτήτων και την ποσοστικοποίηση στόχων, στην αξιολόγηση και επιλογή βέλτιστων σεναρίων, στους δείκτες παρακολούθησης απόδοσης των προτεινόμενων μέτρων κ.ά.


Κέντρο Υποστήριξης ΣΒΑΚ

Μια συνεργασία για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στην Κεντρική Μακεδονία


Δημιουργία/συντήρηση ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στοφόρου

Graphic design:Έφη Στάθη

Δημιουργία/ανανέωση περιεχομένου: Μαρία Μορφουλάκη (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Μαρία Χατζηαθανασίου(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Κορνηλία – Μαρία Κοτούλα (ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ)