Μέθοδοι των τεχνικών επικοινωνίας 'Στόμα με Στόμα' και 'Κοινωνικής Ευθύνης'

Δημιουργία/συντήρηση ιστοσελίδας Στοφόρου Κωνσταντίνος

Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ

Έφη Στάθη

Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ

Κατερίνα-Παναγιώτα Χράντα

Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ