1η Διαβούλευση στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Θερμαϊκού.

1η Διαβούλευση στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Θερμαϊκού.


Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), διενεργείται ηλεκτρονική διαβούλευση με σκοπό να αποτυπωθεί το προφίλ των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών και να καταγραφούν οι απόψεις φορέων και πολιτών αναφορικά με τα προβλήματα κινητικότητας. Tα συλλεγόμενα στοιχεία θα αξιοποιηθούν για τον καθορισμό των στόχων που αφορούν στη βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών με όλα τα μέσα μεταφοράς.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 20/07/2022.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα ερωτηματολογίου πατώντας εδώ.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΒΑΚ Δήμου Θερμαϊκού εδώ.