Εγχειρίδιο

H συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερομένων

φορέων στον σχεδιασμό των βιώσιμων μεταφορών αποτελεί κομβικό κομμάτι της επιτυχίας των σύγχρονων ΣΒΑΚ. Το παρόν εγχειρίδιο, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου e-smartec (Interreg Europe 2014 - 2020), αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό για την αξιοποίηση τεχνικών και μεθόδων από τον κλάδο του μάρκετινγκ με στόχο τη διαμόρφωση αποδεκτών και αποτελεσματικών ΣΒΑΚ. Επιπλέον, οι καλές πρακτικές (με διττό ρόλο: ευαισθητοποίηση και συμμετοχή στον σχεδιασμό) και οι συμβουλές που παρέχονται στο εγχειρίδιο δίνουν την κατεύθυνση προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική συν-σχεδιασμού της βιώσιμής κινητικότητας. Κατεβάστε το αρχείο και αφήστε την φαντασία σας να ‘χτίσει’ τη στρατηγική προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας!

Δημιουργία/συντήρηση ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στοφόρου

Graphic design:Έφη Στάθη

Δημιουργία/ανανέωση περιεχομένου: Μαρία Μορφουλάκη (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Μαρία Χατζηαθανασίου(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Κορνηλία – Μαρία Κοτούλα (ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ)