Τεχνικές και μέθοδοι

Οι παρακάτω κάρτες παρουσιάζουν τεχνικές από τον κλάδο του μάρκετινγκ που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και υλοποίησης ενός ΣΒΑΚ ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών στην εν λόγω διαδικασία. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν επιπλέον και για την

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας και για την προώθηση βιώσιμων εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης. Πατώντας πάνω σε

κάθε μία από τις παρακάτω κάρτες μπορείτε να δείτε τις αντίστοιχες μεθόδους, δηλ. τα μέσα υλοποίησης των τεχνικών.

Σημαντική Σημείωση: οι τεχνικές και οι μέθοδοι από τον κλάδο του μάρκετινγκ που παρουσιάζονται, μπορούν να εφαρμοστούν με παραλλαγές (αναλόγως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος, των τοπικών αναγκών και δυνατοτήτων κ.α.) καθώς και να συνδυαστούν με διαφόρους και ευφάνταστους τρόπους αυξάνοντας το πεδίο εφαρμογής τους και την αποτελεσματικότητά τους.

Δημιουργία/συντήρηση ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στοφόρου

Graphic design:Έφη Στάθη

Δημιουργία/ανανέωση περιεχομένου: Μαρία Μορφουλάκη (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Μαρία Χατζηαθανασίου(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Κορνηλία – Μαρία Κοτούλα (ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ)