Έρευνα ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των μικροκλιματικών συνθηκών στον Δήμο Καλαμαριάς.

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ θα διερευνηθεί η βιοκλιματική αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου του Δήμου και ειδικότερα της περιοχής που ορίζεται από τις οδούς Πόντου – Μεταμορφώσεως – Χηλής – Μουρουζηδών – Ι. Πασαλίδη – Πόντου με όρους βιώσιμης κινητικότητας.

Θα διενεργηθεί έρευνα μικροκλιματικών συνθηκών (θερμοκρασία αέρα & συνθήκες ηλιασμού/ σκιασμού κ.λπ.) με στόχο τόσο την αξιολόγηση τους από τους πολίτες όσο και την εκτίμηση της επίδρασής τους στο περιβάλλον των κοινοχρήστων χώρων του εμπορικού κέντρου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ, ενώ για να πάρετε μέρος στην έρευνα πατήστε εδώ.