Δράσεις/Οδηγίες της Πολιτείας για τα ΣΒΑΚ

Κεντρικές πρωτοβουλίες για τα ΣΒΑΚ
2021
2019
2017-2018
 • Οργανώνονται πολλές δράσεις ενημέρωσης σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στελέχη των ΟΤΑ και των περιφερειών από το ΥΜΕ, το ΕΚΔΔΑ, το ΙΜΕΤ, τον ΣΕΣ και άλλους φορείς
2017
 • Το Υπουργείο Μεταφορών σε αναδιάρθρωση του οργανογράμματος του, προχωράει στη Σύσταση διοικητικής δομής για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.
2016
 • Για τη διευκόλυνση υλοποίησης των ΣΒΑΚ στην Ελλάδα συστάθηκε διυπουργική επιτροπή με στόχο τη δημιουργία πλαισίου προδιαγραφών για τα ΣΒΑΚ. Στην επιτροπή συμμετείχαν τα Υπουργεία Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, το ΙΜΕΤ, ο ΣΕΣ και η ΚΕΔΕ.
 • Την ίδια χρονιά το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί 162 Δήμους για την ανάπτυξη των ΣΒΑΚ τους.
Η Διυπουργική επιτροπή ΣΒΑΚ

 • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών
 • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
 • Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Το εθνικό πλαίσιο προδιαγραφών για τα ΣΒΑΚ

Η επιτροπή ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2016 και ολοκλήρωσε το πλαίσιο προδιαγραφών τον Ιούνιο του 2017. Το πλαίσιο αυτό όριζε με ακρίβεια:

 • Τους αρμόδιους Φορείς εκπόνησης ΣΒΑΚ
 • Τις εναλλακτικές για τον καθορισμό περιοχής παρέμβασης
 • Τα βασικά στάδια ανάπτυξης ΣΒΑΚ (σε ακολουθία με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές με συνένωση κάποιων βημάτων)
 • Τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία για την ανάπτυξή τους

Ο Φορέας που θα αναλάβει την εκπόνηση του ΣΒΑΚ (Δήμος, Συνένωση Δήμων ή Περιφέρεια θα είναι και υπεύθυνος για τις αναλυτικές προδιαγραφές εκπόνησής τους).


Η χρηματοδότηση των ΣΒΑΚ από το Πράσινο Ταμείο

Το Πράσινο Ταμείο κατανοώντας την αναγκαιότητα ανάπτυξης ΣΒΑΚ στα αστικά κέντρα της χώρας, χρηματοδοτεί με απόφασή του 162 Δήμους.

Η επιλογή των Δήμων καθώς και το ποσό χρηματοδότησής τους καθορίστηκαν σε συνεργασία του Πράσινου Ταμείου με το ΙΜΕΤ και στηρίχτηκαν στα παρακάτω κριτήρια:

 • Πληθυσμός αστικής περιοχής
 • Τουριστική ανάπτυξη και εποχικότητα
 • Ύπαρξη ωριμότητας για δημιουργία ΣΒΑΚ
 • Υφιστάμενα δεδομένα και μελέτες
 • Ανάγκη για εξωτερική υποστήριξη στην εκπόνηση ΣΒΑΚ

Με δεδομένο ότι η επίσημη έκδοση του πλαισίου προδιαγραφών είναι ακόμα σε εκκρεμότητα, το Νοέμβριο του 2017 το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, ανακοίνωσε στους Δήμους ότι μπορούν να προχωρήσουν στις διαδικασίες εκπόνησης των ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις των ELTIS.


Δημιουργία διοικητικής δομής ΒΑΚ στο Υπουργείο Μεταφορών

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Μεταφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:


 1. Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Μεταφορών
 2. Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 3. Τμήμα Εναέριων Μεταφορών
 4. Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας περιλαμβάνονται:

 1. Η υποστήριξη, μέσω οδηγιών, επιμορφωτικών προγραμμάτων κ.α. σε φορείς που αναπτύσσουν ή υλοποιούν σχέδια και δράσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
 2. Η εποπτεία της διαδικασίας ανάπτυξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και η παρακολούθηση/αξιολόγηση της υλοποίησής τους.


Το άρθρο 22 του νέου Νόμου για τα ΣΒΑΚ

Μέσα στο σχέδιο νόμου για που αφορά στη «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 22, ορίζονται λεπτομέρειες για τη διαδικασία συγγραφής και έγκρισης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Μπορείτε να βρείτε το σχετικό άρθρο 22 στον παρακάτω σύνδεσμο:


Δημιουργία/συντήρηση ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στοφόρου

Graphic design:Έφη Στάθη

Δημιουργία/ανανέωση περιεχομένου: Μαρία Μορφουλάκη (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Μαρία Χατζηαθανασίου(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Κορνηλία – Μαρία Κοτούλα (ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ)