Για περισσότερες πληροφορίες

svak@certh.gr


Κωνσταντία Μπέσσα
Χρήστος Παπαδόπουλος


Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου
Διευθύντρια Ερευνών Ι.ΜΕΤ.
Δρ. Μαρία Μορφουλάκη
Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Α’
Μαρία Χατζηαθανασίου
Επιστημονική Συνεργάτης


Δημιουργία/συντήρηση ιστοσελίδας : Στοφόρου Κωνσταντίνος

Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ : Έφη Στάθη


Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ : Κατερίνα-Παναγιώτα Χράντα