Δεύτερη έρευνα για το όραμα και τις προτεραιότητες για την κινητικότητα του Δήμου Δίου-Ολύμπου στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου καλεί τους πολίτες και τους φορείς να επιλέξουν το σενάριο κινητικότητας και να συνδιαμορφώσουν το όραμα και τις προτεραιότητες για την κινητικότητα στον Δήμο.

Για να πάρετε μέρος στην έρευνα, πατήστε εδώ ενώ για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα πατήστε εδώ.

Δεύτερη έρευνα για το όραμα και τις προτεραιότητες για την κινητικότητα του Δήμου Δίου-Ολύμπου στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)