Έρευνα Μετακινήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Στα πλαίσια εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ο Δήμος Δίου-Ολύμπου εκπονή έρευνα ερωυηματολογίου με σκοπό τη δημιουργία δεδομένων αποτύπωσης των χαρακτηριστικών μετακίνησης των πολιτών και των μετακινήσων που πραγματοποιούν. 

Βρείτε την έρευνα ερωτηματολογίου εδώ ή σκανάρετε το QR code, ενώ αν θέλετε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΒΑΚ του Δήμου πατήστε εδώ.