Ο Δήμος Ωραιοκάστρου μεταξύ των πρώτων Δήμων που ολοκλήρωσε την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ).

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου είναι μεταξύ των πρώτων Δήμων της χώρας που ολοκλήρωσε την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) για την περιοχή αρμοδιότητάς του. Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Ωραιοκάστρου αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το Σχέδιο Τελικής Χωροθέτησης των Σταθμών Φόρτισης.