Έγκριση του ΣΒΑΚ του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Χαρακτηρίστηκε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με σχετική Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου μεταβαίνει πλέον στην επόμενη φάση της υλοποίησης του ΣΒΑΚ και των παρεμβάσεων που προβλέπονται στο σχεδιασμό του, με βάση το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να βελτιωθεί το περιβάλλον κινητικότητας στην πόλη. 

Μεταξύ άλλων, στο ΣΒΑΚ του Δήμου Ωραιοκάστρου προβλέπονται δράσεις για:

–  Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας με δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας εντός των οικισμών και πεζοδρόμηση περιμετρικά των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς και μέτρα διαχείρισης της στάθμευσης.

– Ενίσχυση μετακινήσεων με περπάτημα και ποδήλατο, ανάπτυξη συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων (bike-sharing) και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με δημιουργία πράσινων διαδρομών διασύνδεσης σχολείων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

 – Ενίσχυση συλλογικών μετακινήσεων με τη δημιουργία στόλου δημοτικής συγκοινωνίας με ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Βρείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εδώ.