Χρήσιμα Αρχεία - Σύνδεσμοι


Φάση Α

1.Απόφαση Δημάρχου για τη σύσταση δια-τομεακής ομάδας παρακολούθησης ΣΒΑΚ

2.Ενδεικτική τεχνική περιγραφή διαγωνισμού ΣΒΑΚ

3.Ενδεικτική καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων ανάλογα με τον πληθυσμό της περιοχής μελέτης

4.Ενδεικτικά περιεχόμενα ιστοσελίδας ΣΒΑΚ

(για να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των ΣΒΑΚ των Δήμων της Περιφέρειας, μεταβείτε στην ενότητα Δήμοι Π.Κ.Μ.)

5.Πλατφόρμα του έργου MOTIVATE για την αξιολόγηση υφιστάμενων μέτρων κινητικότητας

6.Ενδεικτική λίστα δεικτών αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης 

7.Προτεινόμενο υπόδειγμα υπογεγραμμένου συμφώνου συμμετοχής μεταξύ Δήμου που εκπονεί ΣΒΑΚ και φορέων/ πρόσκληση για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων: 

8.Προτεινόμενο υπόδειγμα δημόσιας (ανοιχτής) πρόσκλησης (διαβούλευση,συναντήσεις με τους φορείς και το κοινό) προς όλους τους σχετικούς με το ΣΒΑΚ φορείς της πόλης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα απο τον Νόμο:

9.Παραδείγματα newsletters / πόστερ/ φυλλαδίων

Δημιουργία/συντήρηση ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στοφόρου

Graphic design:Έφη Στάθη

Δημιουργία/ανανέωση περιεχομένου: Μαρία Μορφουλάκη (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Μαρία Χατζηαθανασίου(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Κορνηλία – Μαρία Κοτούλα (ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ)