Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης Επιλογών Κινητικότητας στον Δήμο Καλαμαριάς.

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ του Δ. Καλαμαριάς διενεργείται έρευνα κινητικότητας και χαρακτηριστικών των μετακινήσεων με σκοπό να αποτυπωθεί το προφίλ των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών.

Τα συλλεγόμενα στοιχεία θα αξιοποιηθούν για τον καθορισμό των στόχων που αφορούν στη βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών με όλα τα μέσα μεταφοράς. 

Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε όλοι στην επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων του Δ. Καλαμαριάς και στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Για να πάρετε μέρος στην έρευνα ερωτηματολογίου, πατήστε εδώ ενώ για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ΣΒΑΚ του Δήμου Καλαμαριάς πατήστε εδώ.