Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών διενεργεί Έρευνα Ερωτηματολογίου Δηλωμένων Προτιμήσεων Μεταφορικού Μέσου στα πλαίσια του ΣΒΑΚ του.

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Δήμου Νεάπολης – Συκεών διενεργείται έρευνα κινητικότητας και χαρακτηριστικών των μετακινήσεων με σκοπό να αποτυπωθεί το προφίλ των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών. Tα συλλεγόμενα στοιχεία θα αξιοποιηθούν για τον καθορισμό των στόχων που αφορούν στη βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών με όλα τα μέσα μεταφοράς.

Η έρευνα ερωτηματολογίου δίνεται εδώ και θα παραμείνει ενεργή έως τις 25-10-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Νεάπολης Συκεών