Τρίτη (3η) Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Κατερίνης.

“Λειτουργική πόλη” με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο.

Οργανώνοντας την τρίτη διαβούλευση του ΣΒΑΚ, ο Δήμος Κατερίνης καλεί τους φορείς και τους πολίτες να πάρουν μέρος στην αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων, όπως αυτά προτάθηκαν από την ομάδα μελέτης. 

Για να βρείτε τα προτεινόμενα μέτρα, πατήστε εδώ , για να προχωρήσετε στην αξιολόγηση των μέτρων πατήστε εδώ ενώ για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την τρίτη διαβούλευση του ΣΒΑΚ πατήστε εδώ.