Έρευνα Διερεύνησης Επιλογών Κινητικότητας στο πλαίσιο ανάπτυξης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Νέας Προποντίδας

Στα πλαίσια εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Νέας Προποντίδας πραγματοποιείται έρευνα κινητικότητας για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών, με σκοπό να αποτυπωθεί το προφίλ των μετακινήσεών τους. Τα συλλεγόμενα στοιχεία θα αξιοποιηθούν για τον καθορισμό των τιμών βάσης για τους μελλοντικούς στόχους που αφορούν τη βελτίωση της κινητικότητας με όλα τα μέσα μεταφοράς. Η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου διαρκεί τα περί τα 5 λεπτά και αφορά άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών.

Βρείτε την έρευνα ερωτηματολογίου εδώ.