Εργαλειοθήκη για τη διάχυση των ωφελειών από τη χρήση ΜΜΜ (πηγή: UITP).

Στον φάκελο XΡΗΣΙΜΑ αρχεία (https://svak4rcm.imet.gr/files/) θα βρείτε την εργαλειοθήκη του φορέα UITP (The International Association of Public Transport), που αφορά τη διάχυση των ωφελειών από τη χρήση Δημοσίων Συγκοινωνιών. Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει σχετικά πόστερ, φυλλάδια, αφίσες, γραφικά, κτλ.