Έρευνα αξιολόγησης της ζήτησης των μετακινήσεων εντός του Δήμου Δέλτα.

Στα πλαίσια εκπόνησης του Σχεδίο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ο Δήμος Δέλτα σας καλεί να πάρετε μέρος στην έρευνα ερωτηματολογίου που διεξάγεται με σκοπό την αξιολόγηση της ζήτησης των μετακινήσεων εντός του Δήμου Δέλτα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης πρότασης η οποία θα ενισχύει την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφοράς παράλληλα με τη στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Βρείτε την έρευνα ερωτηματολογίου εδώ, ενώ αν θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το ΣΒΑΚ του Δήμου Δέλτα πατήστε εδώ.

Σύνδεσμοι