Έρευνα με θέμα την αστική κινητικότητα στο πλαίσιο του έργου “REFORM” (22/2/2022).

Έρευνα με θέμα την αστική κινητικότητα διεξάγεται στο πλαίσιο των πρόσθετων δράσεων του έργου REFORM . 

Το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στη διερεύνηση της επιρροής της πανδημίας COVID-19 στην αστική κινητικότητα. Μέσω του ερωτηματολογίου επιχειρείται να αποτυπωθούν οι μεταβολές στις μετακινήσεις των πολιτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας που διανύουμε. Στόχος της έρευνας είναι η μελέτη και η ανάλυση των αλλαγών αυτών σε σχέση με τις προτάσεις της βιώσιμης αστικής κινητικότητας που πλέον εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις. Η έρευνα είναι ανώνυμη και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί 2-3 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο προς το κοινό έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Το έργο REFORM – “Integrated REgional Action Plan For Innovative, Sustainable and LOw CaRbon Mobility,στοχεύει, μέσω μιας αμοιβαίας διαδικασίας εκμάθησης, στη βελτίωση των πολιτικών που διέπουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση και τη διάχυση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ/SUMP), ως κύριο όργανο προγραμματισμού που θέτει ως στόχο τη μετάβαση σε ένα μοντέλο χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020 και υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για να προχωρήσετε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, πατήστε εδώ ενώ για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ.

220222 REFORM ΠΤΑ ΠΚΜ logos