Διαδικτυακό σεμινάριο για την ενσωμάτωση ΣΒΑΚ και ΣΔΑΕΚ

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων οργάνωσε σεμινάριο για την ενσωμάτωση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ), με τίτλο “Joint Planning through SUMPs and SECAPs Towards Zero-Emission Mobility in Cities”.

Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το βιντεοσκοπημένο σεμινάριο εδώ.