Διεξαγωγή έρευνας-διαβούλευσης στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Δέλτα.

Ο Δήμος Δέλτα ακολουθώντας την εθνική προσπάθεια προώθησης “καθαρών” μορφών ενέργειας στις μετακινήσεις και τον περιορισμό των εκπομπών, προχωρά στην διαμόρφωση στρατηγικής για την αποτελεσματική τοποθέτηση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Για τον σκοπό αυτό, καλεί τους κατοίκους, τους φορείς και τους επισκέπτες του Δήμου να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό μέσα από τη συμπλήρωση της συγκεκριμένης ερευνάς.

Βρείτε εδώ την έρευνα ερωτηματολογίου.