Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα ΣΒΑΚ

Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα ΣΒΑΚ

2021

Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ανάπτυξη και υλοποίηση των ΣΒΑΚ (2η έκδοση / Ελληνική μετάφραση)

2019

Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ανάπτυξη και υλοποίηση των ΣΒΑΚ (2η έκδοση)

Παράρτημα των Ευρωπαϊκών οδηγιών για τα ΣΒΑΚ (με παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών) 

Παρουσίαση κατευθυντήριων οδηγιών (2η έκδοση) για την ανάπτυξη και υλοποίηση των ΣΒΑΚ

Ευρωπαϊκοί θεματικοί οδηγοί για την ανάπτυξη και υλοποίηση των ΣΒΑΚ:

Παράρτημα: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΣΒΑΚ και μοντέλα διακυβέρνησης σε μητροπολιτικές περιοχές της ΕΕ

Πρακτικές οδηγίες σε ειδικά θέματα:

2013

Πακέτο Αστικής Κινητικότητας (Urban Mobility Package)

Δημιουργία/συντήρηση ιστοσελίδας : Στοφόρου Κωνσταντίνος

Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ : Έφη Στάθη


Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ : Κατερίνα-Παναγιώτα Χράντα