Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο. για τους Δήμους της Α΄ΚΑΙ Β΄ πρόκλησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου, το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στην απόφαση νέας καταληκτικής ημερομηνίας. Επομένως, η υποχρεωτική εκπόνηση των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Βρείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου.