Ενημερωθείτε για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών ξεκίνησε την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με στόχο την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού με επικαιροποιημένη και ποσοτικοποιημένη περιγραφή και ανάλυση των υφιστάμενων συνθηκών μετακίνησης και αξιολόγηση της επάρκειας προσφοράς υποδομών και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργείται έρευνα κινητικότητας και χαρακτηριστικών των μετακινήσεων με σκοπό να αποτυπωθεί το προφίλ των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών. Tα συλλεγόμενα στοιχεία θα αξιοποιηθούν για τον καθορισμό των στόχων που αφορούν στη βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών με όλα τα μέσα μεταφοράς.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα ερωτηματολογίου πατώντας εδώ, ενώ για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΒΑΚ του Δήμου πατήστε εδώ.