Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου, δόθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους (των παρ.1 και 2 του άρθρου 17 του ν.4710/2020) έως την 1.8.2022. 

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου.