Έρευνα μετακινήσεων στο πλαίσιο ανάπτυξης του ΣΒΑΚ Δήμου Καλαμαριάς.

Στα πλαίσια εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Καλαμαριάς, πραγματοποιούνται έρευνες προέλευσης – προορισμού με τη μορφή συνεντεύξεων σε πολίτες και νοικοκυριά. Η διεξαγωγή της έρευνας θα διαρκέσει την χρονική περίοδο από 10/01/2022 έως 30-01-2022.