Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Κατάρτισης REFORM για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)


Έννοια & Προσέγγιση ΣΒΑΚ

Προετοιμασία & Δομή ΣΒΑΚ

Εργαλεία ΣΒΑΚ για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων

Όραμα και Στόχοι ΣΒΑΚ

Προσδιορίζοντας και Αξιολογώντας Μέτρα Ανάπτυξης Στρατηγικής ΣΒΑΚ

Σχέδιο Υλοποίησης

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση ΣΒΑΚ

πηγή:REFORM Interreg Europe Project, 2018

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Κατάρτισης e-smartec για τη χρήση τεχνικών μάρκετινγκ και συμμετοχικών πρακτικών στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)


Χρήση τεχνικών μάρκετινγκ στα ΣΒΑΚ

Εγχειρίδιο τεχνικών μάρκετινγκ και συμμετοχικών πρακτικών


Εκπαιδευτικό Εργαλείο για Ενήλικες


0:00
0:00

Δημιουργία/συντήρηση ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στοφόρου

Graphic design:Έφη Στάθη

Δημιουργία/ανανέωση περιεχομένου: Μαρία Μορφουλάκη (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Μαρία Χατζηαθανασίου(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Κορνηλία – Μαρία Κοτούλα (ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ)