Διευκρινίσεις σχετικά με την έγκριση των Σ.Φ.Η.Ο. από την οικονομική επιτροπή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου, διευκρινίζεται ότι για τους Δήμους μέχρι 10.000 κατοίκους, τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναλαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με το αρ. 50 παρ. 2κγ) του Ν. 4873/2021.

Οπότε, οι Δήμοι κάτω των 10.000 κατοίκων μπορούν να εγκρίνουν το Σ.Φ.Η.Ο. από την Οικονομική Επιτροπή τους.

Δείτε την ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου πατώντας εδώ.