Εκπαίδευση

REFORM: Προώθηση της συνεργασίας και ανάπτυξης ικανοτήτων για τα Σχέδια Bιώσιμης Aστικής Kινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η πρακτική αυτή καθιέρωσε, μέσω του έργου REFORM, έναν μόνιμο «μηχανισμό» υποστήριξης των Δήμων στην ανάπτυξη ΣBAK, προκειμένου αυτά να ενσωματώνουν τις περιφερειακές στρατηγικές που σχετίζονται με τις μεταφορές και να αναπτύσσονται διεπιστημονικά, με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων θεσμών.  Συγγραφείς Μαρία Χατζηαθανασίου Περιγραφή Τα ΣΒΑΚ στην Ελλάδα αναπτύσσονται κυρίως σε τοπικό επίπεδο, από τους εκάστοτε …

REFORM: Προώθηση της συνεργασίας και ανάπτυξης ικανοτήτων για τα Σχέδια Bιώσιμης Aστικής Kινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Read More »

Ecomobility: Eκστρατεία για την Οικολογική Μετακίνηση.

Κάθε χρόνο οι μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίων από κάθε πόλη της χώρας συμμετέχουν στην εθνική εκστρατεία  «Ecomobility » που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νέων ως προς τη βιώσιμη κινητικότητα και την υιοθέτηση μιας καθημερινότητας πιο φιλικής προς το περιβάλλον. Συγγραφείς Μαρία Μορφουλάκη /marmor@certh.gr Περιγραφή Στόχος της εκστρατείας είναι να προσεγγίσουν οι νέοι τα προβλήματα …

Ecomobility: Eκστρατεία για την Οικολογική Μετακίνηση. Read More »

Εργαλειοθήκη τεχνικών μάρκετινγκ για την ενεργό κινητικότητα.

Η πρακτική αφορά την ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης που περιέχει υλικό για την προώθηση της ενεργού κινητικότητας (ποδήλατο,περπάτημα). Έτσι, προωθείτε σε διάφορες μορφές της, κάνοντάς την ευρέως γνωστή με χαμηλό κόστος και προσπάθειες. Στόχος είναι η αλλαγή της κουλτούρας σχετικά με την κινητικότητα. Συγγραφείς Jens Vogel, Simone Fedderke, Nils Böttge / sump@fz-num.htai.de Περιγραφή Η ενεργός κινητικότητα αποτελεί σημαντικό …

Εργαλειοθήκη τεχνικών μάρκετινγκ για την ενεργό κινητικότητα. Read More »

Έλεγχος Ενεργού Κινητικότητας στους Δήμους της Έσσης (Hessen)

Ο Έλεγχος Ενεργού Κινητικότητας – EEK (Active Mobility Check) – είναι ένα εργαλείο μάρκετινγκ που συμβάλλει στην προώθηση ενός καλύτερου περιβάλλοντος στους Δήμους μέσα από την ενεργό κινητικότητα. Συνδυάζει διαφορετικές τεχνικές μάρκετινγκ προκειμένου να ευαισθητοποιούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς.  Συγγραφείς Jens Vogel, Simone Fedderke, Nils Böttge / sump@fz-num.htai.de Περιγραφή Το πρόβλημα το οποίο οδήγησε στην ανάπτυξη …

Έλεγχος Ενεργού Κινητικότητας στους Δήμους της Έσσης (Hessen) Read More »

Transdanube Pearls: δίκτυο Βιώσιμης Κινητικότητας κατά μήκος του Δούναβη

Η πρακτική αφορά ένα δίκτυο κατά μήκος του Δούναβη όπου οι συμμετέχοντες φορείς προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα στον τουρισμό ενώ περιελάμβανε τη δημιουργία ομάδας εμπειρογνωμόνων που προσδιόρισαν τα πιθανά μέλη του δικτύου και ανέλυσαν την τρέχουσα κατάσταση της βιώσιμης κινητικότητας στην περιοχή. Συγγραφείς Eva Malichova /eva.malichova@fri.uniza.sk Περιγραφή Το κύριο πρόβλημα, στην επίλυση του οποίου στοχεύει η πρακτική, είναι η αυξημένη …

Transdanube Pearls: δίκτυο Βιώσιμης Κινητικότητας κατά μήκος του Δούναβη Read More »