Έλεγχος Ενεργού Κινητικότητας στους Δήμους της Έσσης (Hessen)

Ο Έλεγχος Ενεργού Κινητικότητας – EEK (Active Mobility Check) – είναι ένα εργαλείο μάρκετινγκ που συμβάλλει στην προώθηση ενός καλύτερου περιβάλλοντος στους Δήμους μέσα από την ενεργό κινητικότητα. Συνδυάζει διαφορετικές τεχνικές μάρκετινγκ προκειμένου να ευαισθητοποιούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς. 

Συγγραφείς
 • Jens Vogel, Simone Fedderke, Nils Böttge / sump@fz-num.htai.de
Περιγραφή

Το πρόβλημα το οποίο οδήγησε στην ανάπτυξη του Ελέγχου Ενεργού Κινητικότητας – EEK (Active Mobility Check) – είναι οι συχνά περιορισμένες οικονομικές/  γνωστικές δυνατότητες των Δήμων όσον αφορά την προώθηση της ενεργού κινητικότητας και της ευαισθητοποίησης των πολιτών ως προς αυτήν.

Το εργαλείο δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τον προγραμματισμό στους Δήμους και να δώσει την ευκαιρία στις πολιτικές αρχές να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα από τις δράσεις/ μέτρα προώθησης της ενεργού κινητικότητας στα μέσα ενημέρωσης. Το εργαλείο καλύπτει τις ανάγκες διαφόρων γεωγραφικών περιοχών δημόσιας διοίκηση, από χωριά και αγροτικές περιοχές έως περιφέρειες.

Ο EEK περιλαμβάνει αποτελέσματα διαφόρων τομέων (πχ. υποδομή, στρατηγική-οργανωτική ενσωμάτωση της ενεργού κινητικότητας, συνδέσεις μεταξύ των μέσων ενεργού κινητικότητας και των μέσων μαζικής μεταφοράς) και παρουσιάζεται σε μια κατανοητή και σχετική με το μάρκετινγκ προσέγγιση. Βάσει του ΕΕΚ, είναι δυνατόν είτε να αναθεωρηθούν όλες οι πτυχές της ενεργού κινητικότητας σε έναν Δήμο/περιοχή, είτε να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες πλευρές όπως το περπάτημα, η ποδηλασία και η κινητικότητα για παιδιά και νέους, η ασφάλεια της κυκλοφορίας, η προσβασιμότητα ή ο σχεδιασμός δημόσιων χώρων.

Ο έλεγχος ενσωματώνεται σε μια δομημένη, συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί 6 μήνες και πραγματοποιείται με τη βοήθεια τυποποιημένων εργαλείων ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και ποιότητα αυτής. Σε όλα τα στάδια απαιτείται η συμμετοχή πολιτικών, διοικητικού προσωπικού, εμπειρογνωμόνων και τοπικών φορέων:

 • Οι τοπικές αρχές πρέπει να συμφωνήσουν ώστε να ξεκινήσει ο ΕΕΚ
 • Το κοινό ενημερώνεται και δίνονται σχετικές πληροφορίες από τη διοίκηση, τις οργανώσεις, τους θεσμούς, τα πολιτικά κόμματα κλπ.
 • Οι πολιτικοί και η διοίκηση συνεργάζονται συζητώντας την υφιστάμενη κατάσταση και τα πιθανά μέτρα για τη βελτίωση της ενεργού κινητικότητας (σε περίπτωση που υπάρχουν, μπορούν να συμμετέχουν και ενώσεις, οργανώσεις και επιλεγμένοι πολίτες)
 • Πραγματοποιούνται περίπατοι στην πόλη, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι εξερευνούν το Δήμο μαζί, όντας ορατοί στους πολίτες
 • Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, εκπονείται ένα σχέδιο δράσης το οποίο αποτελείται από λίγα, αλλά σημαντικά μέτρα για την προώθηση της ενεργού κινητικότητας. Τα μέτρα διαμορφώνονται ανάλογα με την καταλληλότητά τους αλλά και τις «επικοινωνιακές» τους δυνατότητες.
 • Το σχέδιο πρέπει να συμφωνηθεί από το τοπικό κοινοβούλιο για να λάβει χρηματοδότηση για την υλοποίηση των μέτρων

Πριν από την επίσημη έναρξη λειτουργίας του ΕΕΚ ως σύστημα χρηματοδότησης προηγήθηκε φάση δοκιμής, η οποία ενέπλεξε 5 Δήμους.

Απαιτούμενοι Πόροι

Τα βήματα της διαδικασίας που περιεγράφηκαν παραπάνω χρηματοδοτούνται από πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο έως και 70 %. Η ανάπτυξη του πλαισίου σχεδιασμού χρηματοδοτείται από το κρατικό πρόγραμμα χρηματοδότησης «active mobility». Συγκεκριμένα μέτρα που προτείνονται στα σχέδια δράσης μπορούν να χρηματοδοτηθούν από αρκετά ομοσπονδιακά και κρατικά προγράμματα χρηματοδότησης, τα οποία παρέχουν οικονομική στήριξη έως και 70 %.

Αποτελέσματα

Το 2021 η πρακτική μετρούσε ήδη τρία χρόνια καλών εμπειριών:

 • ο ΕΕΚ χρησιμοποιείται από περίπου 20 δήμους διαφορετικού μεγέθους και χαρακτήρα, για διαφορετικούς σκοπούς και στόχους
 • ο ΕΕΚ χρησιμοποιείται και υποστηρίζεται από πολιτικούς όλων των πολιτικών κομμάτων και επιπέδων: σε όλους τους Δήμους τέθηκε προς συζήτηση το θέμα της ενεργού κινητικότητας, οι πολιτικοί και η διοίκηση συνεργάστηκαν στο σχεδιασμό για πρώτη φορά, τα κοινοβούλια συμφώνησαν για τη δημιουργία του σχεδίου και τα τελικά μέτρα
 • το μάρκετινγκ, η συμμετοχικότητα, ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση ενοποιούνται πλέον κάτω από ένα εργαλείο
 • ο ΕΕΚ χρησιμοποιείται από διάφορους Δημάρχους ως μέσο μάρκετινγκ
Προκλήσεις / Συμβουλές Yιοθέτησης

Οι δήμαρχοι είναι το κλειδί για την επιτυχία καθώς η διαδικασία του ΕΕΚ και της χρηματοδότησης των προτεινόμενων μέτρων χρειάζεται να ενταχθεί σε συστήματα χρηματοδότησης.

Ευκαιρίες μεταφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα

Το εργαλείο ελέγχου ενεργού κινητικότητας μπορεί γενικά να μεταφερθεί και να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε άλλη περιοχή, καθώς έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στις ανάγκες διαφορετικών επιπέδων δημόσιας διοίκησης (δήμοι, περιφέρειες).

Συσχέτιση με βήματα κύκλου ΣΒΑΚ

Η εν λόγω πρακτική μπορεί να συσχετιστεί με τα βήματα: 4,5,6,7,8,9,11

Περισσότερες Πληροφορίες

www.nahmobil-hessen.de

www.nahmobil-hessen.de/unterstuetzung/planen-und-bauen/nahmobilitaets-check/