Εργαλειοθήκη τεχνικών μάρκετινγκ για την ενεργό κινητικότητα.


Η πρακτική αφορά την ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης που περιέχει υλικό για την προώθηση της ενεργού κινητικότητας (ποδήλατο,περπάτημα). Έτσι, προωθείτε σε διάφορες μορφές της, κάνοντάς την ευρέως γνωστή με χαμηλό κόστος και προσπάθειες. Στόχος είναι η αλλαγή της κουλτούρας σχετικά με την κινητικότητα.

Συγγραφείς
  • Jens Vogel, Simone Fedderke, Nils Böttge / sump@fz-num.htai.de
Περιγραφή

Η ενεργός κινητικότητα αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής “Η κινητικότητα της Έσση (Hessen) το 2035” για την αλλαγή της κινητικότητας προς βιώσιμα μέσα.

H πρακτική αυτή αποτελεί μια πρωτοβουλία του εταιρικού σχήματος AGNH (Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen), το οποίο φέρνει κοντά Δήμους, πανεπιστήμια, φορείς που σχετίζονται με την κινητικότητα, παρόχους μεταφορικού έργου, κτλ. του Hessen με έναν κοινό σκοπό: την ενίσχυση της πεζής μετακίνησης και της μετακίνησης με ποδήλατο στο Hessen.

H εν λόγω πρακτική βοηθάει τους Δήμους ειδικότερα στο επικοινωνιακό κομμάτι με τους πολίτες, παρέχοντάς τους μια “εργαλειοθήκη μάρκετινγκ”. Η εργαλειοθήκη αυτή, εκτός από τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες παρέχουν στους Δήμους πρακτικές συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή της ενεργού κινητικότητας και υποστηρικτικών – σε αυτήν – εργαστηρίων, περιλαμβάνει αναλυτικό υλικό για διαφήμιση. Έτσι, οι τοπικές αρχές και οι πολιτικοί έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα σχετικά με την ενεργό κινητικότητα δημόσια χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν τους δικούς τους πόρους. Προκειμένου τα θέματα να είναι περισσότερο ελκυστικά και κατανοητά, τα δελτία τύπου, οι αφίσες και τα πρότυπα φυλλαδίων διατίθενται δωρεάν και αναφέρονται σε τοπικά θέματα ή σε διάφορα θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όπως η ενεργός κινητικότητα κατά τη διάρκεια των διακοπών ή κακών καιρικών συνθηκών. Οι Δήμοι μπορούν επίσης να λάβουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερόμενων εργαλείων ενώ μπορούν να παραγγείλουν τα προϊόντα εκτύπωσης (αφίσες, διαφημιστικό υλικό) με χαμηλό κόστος. Το υλικό φωτογραφιών και βίντεο διατίθεται στους Δήμους δωρεάν. Τέλος, νια να είναι σε θέση οι Δήμοι να προωθήσουν την ενεργό κινητικότητα πιο αποτελεσματικά στο πλαίσιο δημόσιων εκδηλώσεων, τους δίνεται η δυνατότητα να ζητήσουν ένα εκθεσιακό περίπτερο, σταντ διαφήμισης, τραπέζια και «τοίχους φωτογραφιών» (photo walls).

Απαιτούμενοι Πόροι

Για τη χρήση της εργαλειοθήκης από τους Δήμους απαιτούνται:

• Τοπικοί πόροι για τον συντονισμό

• Ένας μικρός προϋπολογισμός  για την εκτύπωση σχετικής γραφικής ύλης

Αποτελέσματα

Τα εργαλεία μάρκετινγκ που προσφέρονται από το AGNH χαίρουν ευρείας αποδοχής από τους Δήμους του Hessen (για παράδειγμα, ο τοίχος φωτογραφιών χρησιμοποιούνταν όλον το χρόνο σε περιοδεία) και πλέον απαιτείται εκ των προτέρων εγγραφή για τις πιο μεγάλες προσφορές/ υπηρεσίες, όπως αυτής του εκθεσιακού περιπτέρου. Το εταιρικό σχήμα της AGNH συνεχίζει να υποδέχεται έναν αυξανόμενο αριθμό μελών από τους Δήμους, οι οποίοι πλέον συμμετέχουν τακτικά στο Συνέδριο Ενεργού Κινητικότητας της Έσσης (Active Mobility Congress Hessen) και το οποίο διοργανώνεται από τη διευθύνουσα επιτροπή της AGNH και ομάδες εργασίας.

Προκλήσεις / Συμβουλές Yιοθέτησης

Ουσιαστικό κομμάτι της πρακτικής είναι το παρεχόμενο υλικό. Παρόλο που η πρακτική μπορεί εύκολα να υιοθετηθεί και από άλλες περιοχές, για την επιτυχία αυτής πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες/ ιδιαιτερότητες, αλλά και να υπάρξει σημαντική πολιτική υποστήριξη. Σημαντικό είναι, επίσης, η πρακτική να αναπτύσσεται γύρω από έναν φορέα που θα αποτελεί και το κεντρικό σημείο επαφής και θα είναι υπεύθυνος για την παροχή του σχετικού υλικού.

Ευκαιρίες μεταφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα

Η χρήση της εργαλειοθήκης σε ένα άλλο (ευρύτερο) πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (καθώς ο διάλογος με τους πολίτες μπορεί να διαφέρει) και η επίτευξη περαιτέρω αποτελεσμάτων εκτιμάται αρκετά πιθανή.

Συσχέτιση με βήματα κύκλου ΣΒΑΚ

Η εν λόγω πρακτική μπορεί να συσχετιστεί με τα βήματα: 1,11

Περισσότερες Πληροφορίες