Ecomobility: Eκστρατεία για την Οικολογική Μετακίνηση.

Κάθε χρόνο οι μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίων από κάθε πόλη της χώρας συμμετέχουν στην εθνική εκστρατεία  «Ecomobility » που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νέων ως προς τη βιώσιμη κινητικότητα και την υιοθέτηση μιας καθημερινότητας πιο φιλικής προς το περιβάλλον.

Συγγραφείς
  • Μαρία Μορφουλάκη /marmor@certh.gr
Περιγραφή

Στόχος της εκστρατείας είναι να προσεγγίσουν οι νέοι τα προβλήματα κινητικότητας που υπάρχουν στην πόλη. Μέσα από μια βιωματική εμπειρία, οι μαθητές αναζητούν λύσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, στην αλλαγή της νοοτροπίας και στην προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις πόλεις τους.

Η εκστρατεία υλοποιείται από το 2003, διαρκεί ένα χρόνο και οι μαθητικές ομάδες, με τις εργασίες και τις προτάσεις τους, καλούνται να προτείνουν λύσεις για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της πόλης τους, στηρίζοντας το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης για όλους και τον περιορισμό του εμποδισμού στη πρόσβαση στις πόλεις. Ταυτόχρονα, μέσα από την εκστρατεία, αναδεικνύεται η ανάγκη για πράσινες μετακινήσεις, καθαρό αέρα και σωστή λειτουργία των πόλεων. Τα απαραίτητα δεδομένα για τις εργασίες των μαθητών συλλέγονται από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο, ενώ στη συνέχεια οι μαθητές αναλύουν το πρόβλημα και προχωρούν στις δικές τους έρευνες ανταλλάσσοντας απόψεις με τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς και καταλήγοντας στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού για μια πιο βιώσιμη κινητικότητα, με προτεινόμενα μέτρα, πολιτικές και υποδομές.

Η τελική παρουσίαση των εργασιών των μαθητών γίνεται τον Φεβρουάριο-Μάρτιο σε  εκδηλώσεις όπου παρουσιάζουν τις προτάσεις τους σε εκπροσώπους τοπικών φορέων και πολιτών. Η ομάδα που αξιολογεί τις εργασίες αποτελείται από ανθρώπους έμπειρους στα θέματα κινητικότητας. Οι νικητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία βραβείων, όπως ένα εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες, οικολογικό κάμπινγκ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κλπ.

Η καμπάνια δίνει την ευκαιρία στους εφήβους να μάθουν να ζουν σε συνθήκες κοινωνικής ισότητας και ελευθερίας, να προστατεύουν το περιβάλλον και να εργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις εφαρμόζοντας αρχές της βιώσιμης κινητικότητας στην καθημερινότητά τους.

Απαιτούμενοι Πόροι

Η εκστρατεία Εcomobility βασίζεται στη συνεργασία της ECOCITY (Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον) με κορυφαία Επιστημονικά Ινστιτούτα και Οργανισμούς. Περισσότεροι από 40 δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς υποστηρίζουν την οργάνωση και την υλοποίηση της εκστρατείας, που χρηματοδοτείται από ιδιώτες χορηγούς και το ετήσιο κόστος της εκτιμάται σε 40.000€. Ο χρόνος που αφιερώνουν οι εθελοντές στην καμπάνια υπολογίζεται σε 180.000 ώρες ενώ η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σχολείων είναι δωρεάν.

Αποτελέσματα

Κάθε χρόνο συμμετέχουν τουλάχιστον 35 γυμνάσια στην εκστρατεία Ecomobility, με περισσότερους από 400 μαθητές να παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό, ενώ τουλάχιστον 8.000 μαθητές να ενημερώνονται για τη βιώσιμη κινητικότητα. Αντίστοιχος είναι και ο αριθμός των ενηλίκων που ενημερώνονται σχετικά με την ανάγκη της βιώσιμης κινητικότητας. Περισσότεροι από 40 δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς συνεργάζονται για την υλοποίηση αυτής της εκστρατείας, όχι μόνο στο πλαίσιο της χρηματοδότησης, αλλά και στην αξιολόγηση των παρουσιάσεων των μαθητών και των γνώσεων που αυτοί απέκτησαν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας.

Προκλήσεις / Συμβουλές Yιοθέτησης

Ίσως οι σημαντικότερες προκλήσεις είναι η ανάπτυξη μιας ισχυρής δέσμευσης μεταξύ των χορηγών, των διοργανωτών – εθελοντών και των γυμνασίων, ώστε η καμπάνια να ολοκληρωθεί στο χρόνο που πρέπει.

Ευκαιρίες μεταφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα

Η εκστρατεία βασίζεται στην υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αλλά και στο εθελοντικό έργο ανθρώπων με αντίστοιχη εμπειρία. Τα κίνητρα και η εργασία των μαθητών μέσα από την «παρατήρηση» και την αυτενέργεια προσελκύουν τους νέους και ενισχύουν την επιθυμία τους να κινητοποιηθούν ως ενεργοί πολίτες, κινητοποιώντας, ταυτόχρονα, και τις τοπικές κοινωνίες στην αλλαγή συμπεριφοράς μετακίνησης στις πόλεις. Καθώς το τελευταίο αποτελεί στόχο της πλειοψηφίας των σύγχρονων πόλεων, μπορεί εύκολα να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για την οργάνωση μιας παρόμοιας εκστρατείας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Συσχέτιση με βήματα κύκλου ΣΒΑΚ

Η εν λόγω πρακτική μπορεί να συσχετιστεί με τα βήματα: 3,9,11

Περισσότερες Πληροφορίες

www.ecomobility.gr