VIA LIBERA: Δρόμοι χωρίς αυτοκίνητα

Το #vialibera είναι μια πρωτοβουλία που προσφέρει διάφορα κίνητρα στους πολίτες και στοχεύει σε μια κινητικότητα χωρίς αυτοκίνητα για την Ρώμη. Μία φορά το μήνα, απαγορεύονται τα αυτοκίνητα γύρω από το κέντρο της πόλης. Οι πολίτες περπατούν ελεύθερα, συμμετέχουν σε ανοιχτές εκδηλώσεις κλπ.

Συγγραφείς
  • Andrea Pasotto / andrea.pasotto@romamobilita.it
Περιγραφή

Η πρωτοβουλία προωθήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της Ρώμης και μάλιστα ήταν μια παρέμβαση που προτάθηκε κατά τη φάση διαβούλευσης/συμμετοχής του ΣΒΑΚ.

Ο αρχικός στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να μελετηθούν οι επιπτώσεις των πεζοδρομήσεων, προωθώντας μελλοντικές παρεμβάσεις πεζοδρομήσεων μέσω του συμμετοχικού σχεδιασμού.

Η πρωτοβουλία έχει αποκτήσει την ταυτότητά της, μέσα από μια στοχευμένη, προς πολίτες και ιδιωτικούς φορείς, εκστρατείας επικοινωνίας και μάρκετινγκ. Το σχέδιο επικοινωνίας και διάχυσης που έχει δημιουργηθεί, κινητοποιεί μια πληθώρα από μέσα ενημέρωσης του Οργανισμού Κινητικότητας της Ρώμης (Rome Mobility Agency) για τη διάδοση της πρωτοβουλίας: το διαδίκτυο, η εφημερίδα, το κανάλι #vialibera στο YouTube, κτλ.

Ενάμιση μήνα πριν από τη μέρα χωρίς αυτοκίνητα οργανώνεται μια “πρόσκληση για πρωτοβουλίες” (για ιδιώτες και ενώσεις), μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Κινητικότητας της Ρώμης. Παράλληλα, οι πολίτες παροτρύνονται να πάρουν μέρος σε έναν διαγωνισμό φωτογραφίας ενώ οι καταστηματάρχες καλούνται να βάλουν στο παράθυρο του καταστήματός τους την αφίσα της πρωτοβουλίας #vialibera. Ο φορέας δημοσίων συγκοινωνιών, ενημερώνει τους πολίτες για τις εκτροπές των λεωφορειακών γραμμών για εκείνη την ημέρα και δημοσιεύει σχετικό χάρτη.

Οι φορείς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία είναι: ο δήμος και αρμόδια τμήματα (κινητικότητας, περιβάλλοντος, τουρισμού, πολιτισμού, κλπ.), η τοπική αστυνομία, διάφορες ιδιωτικές εταιρείες της πόλης, οργανισμοί, φορείς παροχής κοινωνικού έργου και σχολεία. Δικαιούχοι είναι οι πολίτες (ιδιαίτερα τα παιδιά), καταστηματάρχες, καλλιτέχνες κλπ.

Απαιτούμενοι Πόροι

Το κύριο κόστος της πρακτικής αφορά τις ώρες εργασίας που απαιτούνται για τον σχεδιασμό των εκτροπών των δρομολογίων των δημοσίων συγκοινωνιών, τις δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης, τις συμφωνίες με τους ιδιωτικούς φορείς κ.λπ. Οι χορηγίες είναι ευπρόσδεκτες στο πνεύμα του #vialibera.

Αποτελέσματα

Το # vialibera έχει αποδειχθεί μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, καθώς μετά τις δύο πρώτες πιλοτικές εφαρμογές όπου παρατηρήθηκε μεγάλη συμμετοχή, επαναλαμβάνεται πλέον σε μηνιαία βάση, με συνεχή υψηλή ανταπόκριση των πολιτών και των φορέων.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχει ενισχυθεί περαιτέρω η επικοινωνιακή εκστρατεία της πρωτοβουλίας, ενώ ο τομέας της τοπικής ψυχαγωγίας και αγοράς την έχει αποδεχτεί ως μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξή τους (το περπάτημα ενθαρρύνει τα ψώνια, την επίσκεψη σε χώρους εστίασης, κτλ.).

Προκλήσεις / Συμβουλές Yιοθέτησης

Για την επιτυχία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας απαιτείται ένας κεντρικός σχεδιασμός και μια κεντρική ανάληψη ευθύνης: ένας οργανισμός, ο οποίος θα παρακινεί, θα συντονίζει και θα παρακολουθεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Φυσικά, η ενεργός συμμετοχή όλων είναι το κλειδί της επιτυχίας: είναι απαραίτητο να επισημανθούν οι ευκαιρίες που προσφέρονται για τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της πόλεις και φυσικά τα πλεονεκτήματα για την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών που προκύπτουν από τις αλλαγές του τρόπου μετακίνησης. Ως προς αυτό είναι απαραίτητο να διακριθούν οι διαφορετικές ομάδες – στόχοι, προκειμένου να σχεδιαστούν και να προωθηθούν καταλλήλως τα μηνύματα για κάθε ομάδα – στόχο.

Επιπρόσθετα, η υποστήριξη των κοινωνικών συλλόγων (π.χ. ευάλωτοι χρήστες οδού, ποδηλατιστές, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ.) μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, συμβάλλει στην προώθηση και την εξέλιξη της τελευταίας.

Ευκαιρίες μεταφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα

Η πρακτική μπορεί εύκολα να μεταφερθεί και σε άλλες πόλεις (ακολουθώντας το εκάστοτε θεσμικό καθεστώς για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, κτλ.). Ταυτόχρονα έχει την ευελιξία της εποχιακής προσαρμογής, της στόχευσης σε πολλές και διαφορετικές ομάδες πολιτών και στην προώθηση ποικίλων και διαφορετικών μηνυμάτων που αφορούν στη βιώσιμη κινητικότητα. Ευελιξία υπάρχει ακόμα και στην επιλογή των οδών στις οποίες αποκλείεται η μηχανοκίνητη κυκλοφορία, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα εφαρμογής σε διαφορετικές περιοχές.

Συσχέτιση με βήματα κύκλου ΣΒΑΚ

Η εν λόγω πρακτική μπορεί να συσχετιστεί με τα βήματα: 8,9,11

Περισσότερες Πληροφορίες

https://romamobilita.it/it/progetti/mobilita-sostenibile/10giugno-parte-vialibera