Έρευνα Ερωτηματολογίου

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της Ρώμης

Το ΣΒΑΚ της Ρώμης δημιούργησε μια νέα συμμετοχική προσέγγιση όπου οι προτάσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα δημοσιεύονται με σκοπό την ανάγνωση και αξιολόγησή τους από τους πολίτες. Ταυτόχρονα, το ΣΒΑΚ της Ρώμης πραγματοποίησε δημόσιες διαβουλεύσεις για να εξεταστούν τα θέματα βιώσιμης κινητικότητας. Συγγραφείς Andrea Pasotto / andrea.pasotto@romamobilita.it Περιγραφή Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό …

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της Ρώμης Read More »

Συνεδριάσεις επιτροπής πολιτών του έργου CASI.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής πολιτών οργανώθηκαν στο πλαίσιο του έργου CASI, ενός έργου χρηματοδοτούμενου από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Στόχος τους ήταν η προώθηση της συμμετοχής στη συζήτηση για τη βιώσιμη καινοτομία, μέσω της διαβούλευσης με τους πολίτες για το όραμα ενός βιώσιμου μέλλοντος. Συγγραφείς Alba Avarello / aavarello@cad.coventry.ac.uk Περιγραφή Το έργο CASI χρηματοδοτήθηκε από το …

Συνεδριάσεις επιτροπής πολιτών του έργου CASI. Read More »