SacraVelo: ένα «προϊόν» για την προώθηση του ποδηλάτου και του θρησκευτικού τουρισμού στην Μπρατισλάβα

Η πρακτική προωθεί την ενεργό κινητικότητα (ποδήλατο) και τον θρησκευτικό τουρισμό συνδυάζοντάς τα σε ένα «προϊόν». Στόχος είναι να προσελκυστούν περισσότεροι χρήστες/ επισκέπτες σε τοπικό, περιφερειακό (Μπρατισλάβα) και διασυνοριακό (Σλοβακία-Ουγγαρία) επίπεδο.

Συγγραφείς
  • Ghadir Pourhashem /ghadir.pourhashem@erachair.uniza.sk
Περιγραφή

Στις μέρες μας πολλοί άνθρωποι αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους επιλέγοντας πιο ενεργούς τρόπους μετακίνησης: το ποδήλατο είναι ένα μέσο το οποίο τους προσφέρει χαλάρωση, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και επισκέπτες να ανακαλύψουν νέα μέρη.

Η πρακτική στοχεύει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τις ποδηλατικές διαδρομές, μέσω της σύνδεσής τους με τον θρησκευτικό τουρισμό. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μετακινούμενων για το ποδήλατο.

Είναι γεγονός πως, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ποδηλατικές διαδρομές συνδέονται με τις φυσικές ομορφιές της περιοχής. Ωστόσο, η προστιθέμενη αξία σε αυτή την πρακτική είναι ο συνδυασμός του θρησκευτικού τουρισμού και της  ενεργού κινητικότητας σε διασυνοριακό επίπεδο περιφερειών. Οι άνθρωποι μπορούν να επισκεφθούν χώρους προσκυνήματος κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους, να απολαύσουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της ουγγρικής-σλοβακικής συνοριακής περιοχής και να συνδυάσουν αυτή την εμπειρία με τις ομορφιές του φυσικού περιβάλλοντος και μια ενεργή δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου.

Η πρακτική αυτή αποτελεί μια τεχνική μάρκετινγκ υποσυνείδητων μηνυμάτων για την αύξηση της χρήσης των ποδηλατικών διαδρομών. Έχει προωθηθεί από παραδοσιακά εργαλεία επικοινωνίας (π.χ. πίνακες πληροφοριών με χάρτες, φυλλάδια σε διάφορες γλώσσες, εκδηλώσεις) αλλά και σύγχρονα (π.χ. εφαρμογή για κινητά, ιστοσελίδα). Από τη φύση της, η πρακτική απευθύνεται σε ποδηλάτες και ανθρώπους που θαυμάζουν τη θρησκευτική κληρονομιά. Οι φορείς της τοπικής δημόσιας διοίκησης, οι κάτοικοι της περιοχής που τους ενδιαφέρει η ποδηλασία, οι τουρίστες και τα μέλη της θρησκευτικής κοινότητας αποτελούν τους δικαιούχους της πρακτικής.

Απαιτούμενοι Πόροι

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το κόστος των ενεργειών επικοινωνίας. Όσον αφορά τις ποδηλατικές υποδομές που απαιτούνται, το κόστος εκτιμάται σε περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ (νέα τμήματα των διαδρομών, χώροι ανάπαυσης, κατασκηνώσεις).

Αποτελέσματα

Η πρακτική θεωρείται επιτυχής, καθώς συμβάλλει στη διασυνοριακή ενσωμάτωση της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία εφαρμόζεται. Αυτή σχετίζεται με την οικονομική, τουριστική, ανθρωπιστική, κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική προσέγγιση του έργου. Η πρακτική έλαβε θετική ανταπόκριση από τους φορείς της τοπικής διοίκησης και τη θρησκευτική κοινότητα.

Προκλήσεις / Συμβουλές Yιοθέτησης

Για να μπορέσει η πρακτική να υιοθετηθεί με επιτυχία, θα πρέπει το νέο, συνδυαστικό «προϊόν» που δημιουργείται να είναι ελκυστικό για αρκετές ομάδες ανθρώπων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το προϊόν  προκάλεσε το ενδιαφέρον πολιτών και επισκεπτών, ανθρώπων που ασκούν την ποδηλασία ως ψυχαγωγική δραστηριότητα ή ως οικολογικό τρόπο μεταφοράς, αλλά και ανθρώπων που θαυμάζουν τη θρησκευτική και φυσική κληρονομιά της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο το ευρύτερο κοινό ενδιαφέρεται για τον νέο συνδυασμό που καθιστά το ποδήλατο καλύτερο και πιο αποτελεσματικό.

Ευκαιρίες μεταφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα

Η δυνατότητα της πρακτικής αυτής για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας βασίζεται στο συνδυασμό διαφορετικών τομέων ή αξιών που συνήθως προσεγγίζονται ξεχωριστά, αλλά που μπορούν να λειτουργήσουν μαζί με αξιόλογα αποτελέσματα. Σημαντικό στοιχείο της όλης προσέγγισης είναι η αξιοποίηση υλοποιημένων έργων και λύσεων: η βελτίωση/ ανάπτυξη της υφιστάμενης κατάστασης με την προσθήκη νέων αξιών οδηγεί στη δημιουργία νέων προοπτικών προώθησης της ενεργού (βιώσιμης) κινητικότητας.

Συσχέτιση με βήματα κύκλου ΣΒΑΚ

Η εν λόγω πρακτική μπορεί να συσχετιστεί με τα βήματα: 11

Περισσότερες Πληροφορίες

https://www.keep.eu/project/18701/network-of-cross-border-bicycle-pilgrim-routes-in-the-danube-area