Προώθηση του νέου ενιαίου τιμολογιακού συστήματος

Σλοβακία  Αυτοδιοικούμενη περιφέρεια της Μπρατισλάβα  Μπρατισλάβα

Επικοινωνία με το κοινόδημόσια σχέσηανατροφοδότηση των πολιτώνδημόσιες συγκοινωνίες

Ο στόχος της πρακτικής ήταν η προώθηση ενός βελτιωμένου (ενιαίου) συστήματος τιμολόγησης που εφαρμόστηκε στην Μπρατισλάβα και που αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή αύξηση των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Συγγραφείς
  • Ghadir Pourhashem / ghadir.pourhashem@erachair.uniza.sk
Περιγραφή

Η πρακτική υλοποιήθηκε από τους παρόχους των περιφερειακών και αστικών δημοσίων συγκοινωνιών της Μπρατισλάβα και οι κύριοι στόχοι μάρκετινγκ ήταν οι εξής:

– επαρκής προώθηση της εφαρμογής του νέου τιμολογιακού συστήματος στο ευρύ κοινό

– αποδοχή των αλλαγών από τους χρήστες των δημοσίων μέσων μετακίνησης

– κατάλληλη χρήση των διαφημιστικών μέσων για την υποστήριξη του σκοπού της πρακτικής

Ο τελικός στόχος είναι η αύξηση του αριθμού των χρηστών των δημοσίων συγκοινωνιών που αγοράζουν ένα ενιαίο εισιτήριο για όλα τα μέσα δημοσίων συγκοινωνιών.

Το κύριο μέσο μάρκετινγκ σε αυτή την πρακτική ήταν τα ηλεκτρονικά άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε πολλές και διαφορετικές ιστοσελίδες, οι οποίες προωθούσαν το νέο βελτιωμένο σύστημα τιμολόγησης.

Το περιεχόμενο του επικοινωνιακού μηνύματος ήταν το εξής: «Οι νέοι αναγνώστες καρτών και οι συσκευές ακύρωσης για τα ωριαία εισιτήρια θα επιτρέψουν, με χρήση του κατάλληλου λογισμικού, την απόκτηση απαραίτητων δεδομένων για τη λογιστική καταγραφή των εσόδων και τη βέλτιστη μοντελοποίηση των υπηρεσιών του μεταφορικού συστήματος στην περιοχή. Οι συσκευές επιτρέπουν, επίσης, την οπτική και ακουστική ακύρωση του ωριαίου εισιτηρίου καθώς και την αξιολόγηση της εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εισιτηρίων που αγοράστηκαν πριν το ταξίδι.»

Απαιτούμενοι Πόροι

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το κόστος των προωθητικών ενεργειών. Το ίδιο το ενιαίο τιμολογιακό σύστημα κόστισε περίπου 400 εκατ. €

Αποτελέσματα

Η υλοποίηση του ενιαίου τιμολογιακού συστήματος καθώς και η προώθηση αυτού είχαν τα εξής αποτελέσματα:

  • βελτίωση του συστήματος τιμολόγησης των φορέων δημοσίων συγκοινωνιών
  • δημιουργία προϋπόθεσης για ένα ενιαίο σύστημα τιμολόγησης σε όλους τους παρόχους μεταφορών στην περιοχή της Μπρατισλάβα
  • αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των δημόσιων συγκοινωνιών σε σχέση με το ΙΧ αυτοκίνητο
  • αύξηση του αριθμού των επιβατών στις δημόσιες συγκοινωνίες,
  • αύξηση των εσόδων των φορέων δημοσίων συγκοινωνιών.
Προκλήσεις / Συμβουλές Yιοθέτησης

Για την επιτυχημένη υλοποίηση της πρακτικής αυτής, είναι σημαντικό να υπάρχουν:

– η κατάλληλη τεχνική του επικοινωνιακού μάρκετινγκ,

– προσεκτικά επιλεγμένο περιεχόμενο του μηνύματος που κοινοποιείται,

– διασύνδεση των στόχων μάρκετινγκ με τους στόχους άλλων τομέων,

– συμμόρφωση βάσει των αρχών διαχείρισης του έργου.

Ευκαιρίες μεταφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα

Η ίδια προσέγγιση προώθησης (μέσω του μάρκετινγκ) ενός «προϊόντος»/ υπηρεσίας βιώσιμης κινητικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα παρόμοια έργα, σε διάφορα επίπεδα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά). Αυτό συνέβη στην αγορά και εγκατάσταση των συσκευών για την ακύρωση των εισιτηρίων μιας χρήσης και των μηχανημάτων εισιτηρίων στις πλατφόρμες των σιδηροδρομικών σταθμών και των στάσεων του σιδηροδρομικού συστήματος της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Συσχέτιση με βήματα κύκλου ΣΒΑΚ

Η εν λόγω πρακτική μπορεί να συσχετιστεί με τα βήματα: 11

Περισσότερες Πληροφορίες