Πλατφόρμα αναφοράς για την κυκλοφορία ποδηλάτων (Meldeplattform Radverkehr)

Η πλατφόρμα αναφοράς για την κυκλοφορία ποδηλάτων δίνει στους ποδηλάτες την ευκαιρία να αναφέρουν απευθείας στις δημόσιες αρχές προβλήματα κατά τη μετακίνησή τους και τρόπους βελτίωσης της υφιστάμενης υποδομής.

Συγγραφείς
  • Jens Vogel, Simone Fedderke, Nils Böttge / sump@fz-num.htai.de
Περιγραφή

Η πλατφόρμα αναφοράς δίνει στους ποδηλάτες/ χρήστες τη δυνατότητα να αναφέρουν ασυνέχειες, εμπόδια και ζημιές στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, μέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον. Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ποδηλάτες σε όλη την Έσση και διατίθεται δωρεάν στους δήμους της Έσσης από το κράτος. Σε λίγα μόνο βήματα, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια επίσημη φόρμα αναφοράς και αυτή να προωθηθεί στη κατάλληλη υπηρεσία του Δήμου. Αφού ο χρήστης έχει επισημάνει τη διεύθυνση σε ένα χάρτη ή έχει πληκτρολογήσει τη διεύθυνση, μπορεί να υποβάλει περιγραφή του προβλήματος και σχετική φωτογραφία. Η δημιουργία της αναφοράς περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, προκειμένου να μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μαζί του σε περίπτωση που απαιτούνται περαιτέρω διευκρινήσεις.  Η πλατφόρμα αναφοράς είναι ένα μέσο άμεσης συμμετοχής και συν-σχεδιασμού καθώς οι αναφορές διαβιβάζονται εντέλει στο  αρμόδιο δημοτικό γραφείο. Ως αποτέλεσμα, οι πολίτες κατέχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία σχεδιασμού.

Απαιτούμενοι Πόροι

Οι δήμοι δεν χρειάζονται πόρους για αυτό. Η πλατφόρμα αναφοράς λειτουργεί από το κράτος και διατίθεται δωρεάν.

Αποτελέσματα

Η πλατφόρμα αναφοράς χρησιμοποιείται από πολλούς ποδηλάτες και τοπικές αρχές και έχουν υπάρξει χιλιάδες αναφορές από την έναρξη της λειτουργίας της.

Προκλήσεις / Συμβουλές Yιοθέτησης

Για την επιτυχημένη υιοθέτηση της πρακτικής αυτής, συνίσταται η ανάπτυξη και χρήση μιας ενιαίας πλατφόρμας σε μια εκτεταμένη περιοχή. Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών συστημάτων (π.χ. σε διαφορετικούς δήμους) αποδυναμώνουν την αποδοχή τους από τους χρήστες. Επιπρόσθετα, συνήθως οι Δήμοι δεν διαθέτουν τους πόρους για να αναπτύξουν μια πλατφόρμα αναφοράς από μόνοι τους, επομένως, εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, πρέπει στην καλύτερη περίπτωση να είναι δωρεάν. Επίσης, για λόγους φιλικότητας προς τον χρήστη, είναι σημαντικό να παρέχεται στους χρήστες μια ομοιόμορφη, εύκολα κατανοητή διεπαφή. Ο κεντρικός έλεγχος της πλατφόρμας από έναν φορέα/ ομάδα ανθρώπων/ φυσικό πρόσωπο είναι, επιπρόσθετα,  σημαντική για τη συνολική επιτυχία.

Απαραίτητη είναι επίσης η επικοινωνία/ διάχυση της πλατφόρμας από όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς και Δήμους της περιοχής επιρροής του συστήματος. Τέλος, είναι ζωτικής σημασίας να λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα και οι απόψεις των χρηστών της πλατφόρμας στις διαδικασίες σχεδιασμού, π.χ. στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που προωθεί το ποδήλατο ως μέσο.

Ευκαιρίες μεταφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα

Η δυνατότητες που προσφέρει η πρακτική αυτή για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας (όχι μόνο του ποδηλάτου αλλά και άλλων βιώσιμων μέσων μετακίνησης) είναι ιδιαίτερα υψηλές. Αφενός επιτρέπει στους χρήστες της υποδομής να γίνουν μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αναπτύσσοντας έτσι το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και συμμετοχικότητας. Αφετέρου δίνει ένα σημαντικό εργαλείο στους Δήμους για την παρακολούθηση της υφιστάμενης κατάστασης της υποδομής και της βελτίωσης αυτής από την οπτική γωνία του τελικού χρήστη.

Συσχέτιση με βήματα κύκλου ΣΒΑΚ

Η εν λόγω πρακτική μπορεί να συσχετιστεί με τα βήματα: 3,11

Περισσότερες Πληροφορίες

www.meldeplattform-radverkehr.de/index.html

www.ivm-rheinmain.de/