ΣΒΑΚ

Έγκριση του ΣΒΑΚ του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Χαρακτηρίστηκε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με σχετική Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου μεταβαίνει πλέον στην επόμενη φάση της υλοποίησης του ΣΒΑΚ και των παρεμβάσεων που προβλέπονται στο σχεδιασμό του, με βάση το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να βελτιωθεί το περιβάλλον κινητικότητας στην πόλη.  Μεταξύ …

Έγκριση του ΣΒΑΚ του Δήμου Ωραιοκάστρου. Read More »

Έρευνα Διερεύνησης Επιλογών Κινητικότητας στο πλαίσιο ανάπτυξης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Νέας Προποντίδας

Στα πλαίσια εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Νέας Προποντίδας πραγματοποιείται έρευνα κινητικότητας για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών, με σκοπό να αποτυπωθεί το προφίλ των μετακινήσεών τους. Τα συλλεγόμενα στοιχεία θα αξιοποιηθούν για τον καθορισμό των τιμών βάσης για τους μελλοντικούς στόχους που αφορούν τη βελτίωση της κινητικότητας με όλα …

Έρευνα Διερεύνησης Επιλογών Κινητικότητας στο πλαίσιο ανάπτυξης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Νέας Προποντίδας Read More »

Έγκριση των ΣΒΑΚ Αγίας Βαρβάρας και Πέλλας.

Σύμωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι Δήμοι Αγίας Βαρβάρας και Πέλλας προστίθενται στο δίκτυο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν εκπονήσει ΣΒΑΚ, με βάση τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τις δράσεις που περιλαμβάνονται στα Σχέδιά τους.  Στο τελικό στάδιο βρίσκεται, επίσης, …

Έγκριση των ΣΒΑΚ Αγίας Βαρβάρας και Πέλλας. Read More »