PEDIBUS (Ρώμη, Ιταλία) (λεωφορείο με τα πόδια): Βιώσιμη και ασφαλής μετακίνηση στο σχολείο.

Η πρωτοβουλία PEDIBUS υποστηρίζει την πεζή μετακίνηση των μαθητών από/προς το σχολείο με ασφάλεια, σε οργανωμένες ομάδες (δημιουργώντας ένα «λεωφορείο πεζών») ακολουθώντας σταθερές διαδρομές.

Συγγραφείς
  • Andrea Pasotto
Περιγραφή

Το PEDIBUS λειτουργεί όπως μια τυπική λεωφορειακή ‘γραμμή’, με αρχή, ενδιάμεσες στάσεις και τελικό προορισμό. Τα παιδιά πρέπει σε προγραμματισμένες ώρες να συναντήσουν τα υπόλοιπα στις ενδιάμεσες στάσεις για να ‘επιβιβαστούν’. Ένας ή περισσότεροι γονείς συνοδεύουν/ καθοδηγούν την ομάδα.

Στόχος της πρωτοβουλίας PEDIBUS είναι η ευαισθητοποίηση γονέων και μαθητών σχετικά με:

  • την κουλτούρα της βιώσιμης κινητικότητας
  • την οδική ασφάλεια, καθώς ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τους γονείς – συνοδούς στην τήρηση των βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας κατά την πεζή μετακίνηση
  • την αναγκαιότητα της ενεργητικής κινητικότητας για την ψυχοσωματική ευημερία των μαθητών
  • τη σημασία της συνεργασίας (μεταξύ των γονέων, με τους σχολικούς θεσμούς, τις δημοτικές αρχές, κτλ.)
  • το σεβασμό στο περιβάλλον∙
  • την ανάγκη της ενεργούς συμμετοχής των γονέων και των μαθητών σε δράσεις που αφορούν τον σχεδιασμό του αστικού περιβάλλοντος

Τα παραπάνω καθορίστηκαν στα πλαίσια του ΣΒΑΚ της Ρώμης και εμπλέκουν ενεργά τους διαχειριστές σχολικής κινητικότητας (Mobility Agents), οι οποίοι ήταν και αυτοί που αρχικά προσδιόρισαν τις ασφαλείς διαδρομές από/προς το σχολείο και συντόνισαν τις δράσεις δέσμευσης των υπολοίπων φορέων/ πολιτών, τα σχολεία, τις επιτροπές γειτονιάς, τις τοπικές αρχές και τους γονείς και φυσικά τους ίδιους τους μαθητές (μικρότερης συνήθως ηλικίας).

Όσον αφορά τους αριθμούς, ο αρχικός στόχος ήταν να έχουμε τουλάχιστον ένα ολοκληρωμένο Δημοτικό Ινστιτούτο (η Ρώμη χωρίζεται σε 15 Δήμους) για να έχουμε μια δειγματοληπτική περίπτωση για κάθε πλαίσιο. Τα ενιαία σχολεία της Ρώμης έχουν κατά μέσο όρο 1000 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρώτου βαθμού και περίπου 100 μονάδες εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού.

Απαιτούμενοι Πόροι

Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από δημόσια χρηματοδότηση αν και δεν αποκλείονται και οι χορηγίες. Το Συμβούλιο Αστικής Κινητικότητας της Ρώμης (City Mobility Agency), ανέθεσε σε έναν μεγάλο αριθμό διαχειριστών σχολικής κινητικότητας την έναρξη της πρωτοβουλίας και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων.   

Αποτελέσματα

Το 2021, 36.000 μαθητές και περίπου 4.000 διδακτικό και διοικητικό προσωπικό εμπλεκόντουσαν στη δράση αυτή, ενώ οχτώ (8) σχολικές ενότητες είχαν ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση του PEDIBUS.

Η πρωτοβουλία έχει αγκαλιαστεί από τους γονείς και παιδιά.  Τα παιδιά δηλώνουν ενθουσιασμένα, καθώς απολαμβάνουν να είναι στην ομάδα:  περπατούν, αλληλοεπιδρούν, μαθαίνουν το ένα από το άλλο (επαναλαμβάνουν μαθήματα ενώ περπατούν), μαθαίνουν τους κανόνες οδικής ασφάλειας, είναι ενεργά και αισθάνονται υπεύθυνα.

Οι γονείς διευκολύνονται στο καθημερινό καθήκον της συνοδείας των παιδιών στο σχολείο, γνωρίζοντας την ίδια στιγμή ότι τα παιδιά τους θα φτάσουν με ασφάλεια στο σχολείο.  

Προκλήσεις / Συμβουλές Yιοθέτησης

Βασικό συστατικό για την επιτυχία της πρακτικής είναι η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων, αλλά και η αντίληψη που έχουν οι εκπρόσωποι των σχολικών μονάδων ως προς την πρακτική αυτή (να την βλέπουν ως ευκαιρία και όχι ως επιπλέον φόρτο εργασίας). Το τελευταίο ήταν στην πραγματικότητα και το κύριο εμπόδιο για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής στην Ρώμη. Ως εκ τούτου, το σωστό μήνυμα για τα οφέλη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας πρέπει να κατευθυνθεί τόσο προς τους εκπροσώπους των σχολικών μονάδων, όσο φυσικά και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους (γονείς, τοπικές αρχές, κλπ.), κατά προτίμηση μέσα στα πλαίσια μιας ευρύτερης στρατηγικής για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Για την περίπτωση της Ρώμης, αυτό έγινε μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας και διάχυσης του ΣΒΑΚ της Ρώμης.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως,  η συμμετοχή από την πρώτη κιόλας στιγμή των συλλόγων γονέων και δασκάλων ευνόησε την «εξάπλωση» της πρακτικής σε πολλές σχολικές μονάδες, μέσω της επικοινωνίας «από στόμα σε στόμα». Σημαντική, επίσης, αποδείχτηκε και η συμμετοχή των επιτροπών γειτονιάς, αλλά και η χρηματοδότηση για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού για τα παιδιά και τους συνοδούς (ανακλαστικά γιλέκα, χειροκίνητες πινακίδες, κτλ.).

Ευκαιρίες μεταφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα

Πολλές περιοχές της πόλης υποφέρουν από ανεπαρκή υπηρεσία δημόσιων συγκοινωνιών. Αυτό συνεπάγεται υψηλή χρήση του αυτοκινήτου για τη μετακίνηση των μαθητών από/προς το σχολείο, γεγονός που ενισχύει την κυκλοφοριακή συμφόρηση τις ώρες πρωινής αιχμής. Η πρακτική προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση για την σχολική κινητικότητα, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ήπιες μορφές μετακίνησης.

Συσχέτιση με βήματα κύκλου ΣΒΑΚ

Η εν λόγω πρακτική μπορεί να συσχετιστεί με τα βήματα: 4,11

Περισσότερες Πληροφορίες

https://romamobilita.it/it/servizi/mobility-manager/mobility-manager-scolastico