Παιχνίδι για την ενεργειακή μετάβαση.

Το παιχνίδι για την ενεργειακή μετάβαση παίζεται σε ένα χάρτη,  αναζητώντας πιθανές τοποθεσίες για ανεμόμυλους και φωτοβολταϊκά και υποστηρίζοντας, έτσι, και μια άτυπη συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση στο επίπεδο του Δήμου.

Συγγραφείς
  • Lieke Potten / l.potten@venlo.nl
Περιγραφή

Η Περιφέρεια του βόρειου Λίμπουργκ (στην οποία ανήκει ο Δήμος Venlo) σχεδιάζει την “Περιφερειακή Ενεργειακή Στρατηγική” της. Μέρος αυτής της στρατηγικής είναι να καθοριστούν πιθανές περιοχές για τη συλλογή αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Κατά τη διαδικασία καθορισμού αυτών των περιοχών είναι απαραίτητη η συμμετοχή του τοπικού συμβουλίου και των ενδιαφερόμενων φορέων προκειμένου να υπάρξει υποστήριξη για την υλοποίηση των σχεδίων για έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Αυτό το παιχνίδι επιτρέπει στους παίκτες να συζητήσουν για πιθανές τοποθεσίες για ανεμόμυλους και φωτοβολταϊκά, έχοντας μπροστά τους ανοιχτό έναν χάρτη. Ο κάθε παίχτης έχει στη διάθεσή του κάποιες μινιατούρες ανεμόμυλων και φωτοβολταϊκών, τις οποίες καλείται να τοποθετήσει πάνω στον χάρτη, αιτιολογώντας, ταυτόχρονα, την επιλογή του. Ο χάρτης δείχνει επίσης τους υπάρχοντες σταθμούς διανομής ενέργειας και τις περιοχές που είναι ακατάλληλες (βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας) για την τοποθέτηση ανεμόμυλων ή φωτοβολταϊκών. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων, προωθώντας, έτσι, την καλή συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων που εμπλέκονται στην ενεργειακή στρατηγική (τοπικό συμβούλιο,  προμηθευτές ενέργειας, αγρότες, εκπροσώπους της βιομηχανίας, πολίτες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κτλ.).

Οι πληροφορίες που μοιράζονται οι συμμετέχοντες δίνουν την ευκαιρία για τον σχηματισμό μιας κοινής άποψης σχετικά με τις πιθανές περιοχές για τη συλλογή αιολικής και ηλιακής ενέργειας, η οποία, στη συνέχεια μπορεί να μεταφραστεί σε μια κοινώς αποδεκτή πολιτική για έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Απαιτούμενοι Πόροι

Περίπου €5.000 για τoν σχεδιασμό και την ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Αποτελέσματα

Το παιχνίδι έχει παιχτεί αρκετές φορές στο Δήμο Φένλο (Venlo), δεσμεύοντας συνολικά γύρω στους 50 συμμετέχοντες. Είναι πολύ σημαντικό όλοι όσοι εμπλέκονται στην πολιτική για την αιολική και ηλιακή ενέργεια να αποτελούν μέρος του σχεδιασμού αυτής. Το παιχνίδι ενεργειακής μετάβασης επιτρέπει μια άτυπη συζήτηση σχετικά με «δυνατότητες» που, αργότερα, μπορούν να μεταφραστούν σε επίσημη πολιτική.  

Το παιχνίδι βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία δίνοντας, έτσι, την ευκαιρία να αποτυπωθούν ρεαλιστικές προτάσεις.

Προκλήσεις / Συμβουλές Yιοθέτησης

– Ξεκινήστε το παιχνίδι με μια καλή εισαγωγή σχετικά με αυτό που καταλαβαίνετε εσείς για την ενεργειακή μετάβαση και τις δυνατότητες για τον δήμο σας.

– Διαθέστε αρκετό χρόνο για να παίξετε το παιχνίδι.

– Κάντε μια καλή περίληψη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ευκαιρίες μεταφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα

Αυτοί οι τύποι παιγνίων χρησιμοποιούνται από διάφορους δήμους της Ολλανδίας για να θέσουν προτεραιότητα στη διαμόρφωση πολιτικής για την αιολική και την ηλιακή ενέργεια. Η  βιώσιμη κινητικότητα είναι ένας τομέας στον οποίο παρόμοια σοβαρά παίγνια μπορούν να εφαρμοστούν για τον καθορισμό πολιτικής, την προτεραιοποίηση παρεμβάσεων, κτλ.

Συσχέτιση με βήματα κύκλου ΣΒΑΚ

Η εν λόγω πρακτική μπορεί να συσχετιστεί με τα βήματα: 4,5,7

Περισσότερες Πληροφορίες

https://www.drivenbyvalues.nl/project/climate-chase-game-de-awareness-game-voor-de-ruimtelijke-impact-van-de-energietransitie/