Λέσχη Ανακύκλωσης του Κόβεντρι (Ηνωμένο Βασίλειο).

Η Λέσχη Ανακύκλωσης του Coventry είναι ένα σχέδιο ανταμοιβής των κατοίκων για την ανακύκλωση.

Συγγραφείς
  • Alba Avarello
Περιγραφή

Πρόκειται για ένα σχέδιο ανταμοιβής των κατοίκων για την ανακύκλωση: οι κάτοικοι κερδίζουν πόντους όταν η ανακύκλωση βελτιώνεται στην περιοχή τους. Το σύστημα λειτουργεί ως εξής: η ανακύκλωση και τα γενικά απορρίμματα που συλλέγονται σε κάθε περιοχή συγκρίνονται με αυτά της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους. Εάν οι κάτοικοι ανακυκλώνουν περισσότερο από το προηγούμενο έτος ή μειώνουν το ποσό των γενικών απορριμμάτων, ανταμείβονται με πόντους. Οι πόντοι κερδίζονται για κάθε συλλογή, ενώ ο αριθμός των πόντων που κερδίζονται εξαρτάται από το πόσο περισσότερη ανακύκλωση γίνεται ή πόσα λιγότερα απορρίμματα απορρίπτονται.

Σε αντάλλαγμα, οι πόντοι μπορούν να δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Κάθε μήνα τρεις φιλανθρωπικοί σκοποί εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και οι κάτοικοι μπορούν να επιλέξουν σε ποιους θα δώσουν τους πόντους τους. Κάθε μήνα και οι τρεις φιλανθρωπικοί σκοποί μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση μέχρι £5.000. Το ταμείο χρηματοδότησης αυξάνεται όταν περισσότεροι κάτοικοι εντάσσονται στη Λέσχη Ανακύκλωσης και φυσικά, όσο περισσότερο αυτοί ανακυκλώνουν.

Οι φιλανθρωπικοί σκοποί επιλέγονται από υπάρχουσες πρωτοβουλίες στο Κόβεντρι. Φιλανθρωπικά ιδρύματα, ομάδες και οργανώσεις που εδρεύουν στο Κόβεντρι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν σε μια λίστα. Κάθε μήνα επιλέγονται τυχαία τρεις φιλανθρωπικοί σκοποί από τη λίστα για  να λάβουν χρηματοδότηση από τη Λέσχη Ανακύκλωσης.

Η Λέσχη Ανακύκλωσης του Κόβεντρι λειτουργεί ηλεκτρονικά και προωθείται μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter) του Συμβουλίου του Κόβεντρι, καθώς και από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και εκτυπωμένο υλικό (αφίσες) που τοποθετείται στα οχήματα ανακύκλωσης και σε στάσεις λεωφορείων.

Απαιτούμενοι Πόροι

Η Λέσχη Ανακύκλωσης χρηματοδοτείται από το “Department of Communities” και από τις τοπικές αρχές. Το Συμβούλιο του Κόβεντρι ζήτησε χρηματοδότηση £1,025 εκ. (εώς τον Φεβρουάριο του 2019), καθώς χρηματοδότησε το στήσιμο της Λέσχης,  τις λεγόμενες θέσεις “Recycling Champion”, ενός γραφείου διοίκησης που επιβλέπει την λειτουργία της Λέσχης Ανακύκλωσης, τα ετήσια έξοδα συντήρησης της ιστοσελίδας της λέσχης και τα ίδια τα χρηματικά ποσά ανταμοιβής.

Η χρηματοδότηση συνεχίζεται και σήμερα με άλλη μορφή.

Αποτελέσματα

Από την έναρξη της λειτουργίας της Λέσχης υπήρξε συνεχώς μηνιαία αύξηση του αριθμού των κατοίκων που ανακυκλώνουν. Η Λέσχη αυτή τη στιγμή αριθμοί περίπου 6.100 μέλη. Μακροπρόθεσμα οφέλη αφορούν στην αλλαγή της συμπεριφοράς των κατοίκων όσον αφορά τη διαχείριση των οικιακών τους απορριμμάτων.

Προκλήσεις / Συμβουλές Yιοθέτησης

Η αλλαγή συμπεριφοράς απαιτεί συνεχή ανταλλαγή μηνυμάτων και επαφή με τους πολίτες, προκειμένου να γίνονται γνωστά τα οφέλη που επιφέρονται από συγκεκριμένες δράσεις, αλλά και οι μελλοντικοί στόχοι.. Η συνεχής επικοινωνία / ανταλλαγή μηνυμάτων διατηρεί το σχέδιο «φρέσκο» και ενθαρρύνει τη διαρκή δέσμευση σε αυτό.

Ευκαιρίες μεταφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα

Η Λέσχη Ανακύκλωσης είναι ένα παράδειγμα του πως οι κάτοικοι μπορούν να δεσμευτούν/ συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση απορριμμάτων και την ανακύκλωση. Παρόμοιες πρακτικές «ανταμοιβής» μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε πρωτοβουλία/ έργο στο οποίο η δέσμευση των πολιτών για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων είναι απαραίτητη. Μία τέτοια περίπτωση είναι και η προώθηση μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Συσχέτιση με βήματα κύκλου ΣΒΑΚ

Η εν λόγω πρακτική μπορεί να συσχετιστεί με τα βήματα: 11

Περισσότερες Πληροφορίες

http://recyclingclub.coventry.gov.uk/home2