Διαγωνισμός εμπορευματικού ποδηλάτου στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ του Δήμου Φένλο.

Διαγωνισμός με έπαθλο ένα ηλεκτρικό εμπορευματικό ποδήλατο και σκοπό την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας.

Συγγραφείς
  • Schepers Dieter / d.schepers@venlo.nl
Περιγραφή

Ο Δήμος Φένλο αγόρασε ένα ηλεκτρικό εμπορευματικό ποδήλατο στα πλαίσια της ανάπτυξης/ προώθησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητάς (Trendsportal) του, προκειμένου να προσελκύσει την προσοχή και την εμπλοκή των πολιτών σε αυτό. Ο Δήμος συζήτησε θέματα κινητικότητας με τους πολίτες και πώς θα μπορούσαν να καταστήσουν τη δική τους κινητικότητα πιο βιώσιμη με διάφορους τρόπους (πχ. χρησιμοποιώντας το ποδήλατο πιο συχνά). Έτσι, ο Δήμος κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό φωτογραφίας, για τον οποίο ο κάθε συμμετέχοντας χρειάζεται  να τραβήξει μια φωτογραφία του με ποδήλατο και να τη μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιγράφοντας, ταυτόχρονα, πώς οραματίζεται την κινητικότητα για το 2040. Αυτό προσέλκυσε περισσότερο κόσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τη βιώσιμη κινητικότητα ενώ, παράλληλα, ο Δήμος μπόρεσε να προσεγγίσει και να ενημερώσει περισσότερους πολίτες για το ΣΒΑΚ. Αφού ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός φωτογραφίας, ο Δήμος απένειμε το ποδήλατο στο νικητή.

Απαιτούμενοι Πόροι

Περίπου € 5000 για την αγορά του ηλεκτρικού ποδηλάτου.

Αποτελέσματα

Χάρη σε αυτή τη δράση, τουλάχιστον 400 άτομα  έχουν πάρει μέρος στο σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου εκφράζοντας το όραμά τους για τη μελλοντική κινητικότητα.

Προκλήσεις / Συμβουλές Yιοθέτησης

Για την επιτυχημένη εφαρμογή παρόμοιας πρακτικής συστήνεται η:

  • παροχή ενός «δελεαστικού» κινήτρου
  • δημιουργία πολλών ευκαιριών για δια-ζώσης επικοινωνία
  • χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • διάθεση αρκετού χρόνου για διάλογο
  • καλή επικοινωνία αμέσως μετά την πρώτη επαφή  

Σε μια εκτεταμένη διαδικασία δέσμευσης φορέων και πολιτών, όπως αυτή του ΣΒΑΚ, είναι σημαντικό η πρώτη επικοινωνία με τους πολίτες να είναι απλή και κατανοητή προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους και να τους πείσει να συμμετάσχουν.

Ευκαιρίες μεταφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα

Η πρακτική μπορεί εύκολα να υιοθετηθεί από άλλες περιοχές/ πόλεις, καθώς είναι απλή στην υλοποίησή της, έχει μικρό κόστος και αρκετά οφέλη όσο αφορά την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη βιώσιμη κινητικότητα και τη δέσμευσή τους για τον σχεδιασμό αυτής.  

Συσχέτιση με βήματα κύκλου ΣΒΑΚ

Η εν λόγω πρακτική μπορεί να συσχετιστεί με τα βήματα: 3,8,9,11

Περισσότερες Πληροφορίες

https://www.interregeurope.eu/e-smartec/library/#folder=2323