MOBITHESS: Κέντρο Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας

Οι Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) συνεργάστηκαν το 2012 προκειμένου να αναπτυχθεί το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης. 

Συγγραφείς
  • Μαρία Μορφουλάκη
Περιγραφή

Το MOBITHESS αφορά στο Αστικό Κέντρο Κινητικότητας της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης που αναπτύχθηκε το 2012 με τη στενή συνεργασία των Τοπικών Αρχών της Θεσσαλονίκης. Το MOBITHESS παρέχει ποικίλες υπηρεσίες πληροφόρησης στους τελικούς χρήστες, όπως: Δρομολόγηση με αυτοκίνητο: Παροχή εναλλακτικών λύσεων δρομολόγησης για μετακίνηση με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς με βάση το μικρότερο χρόνο διαδρομής ή τη μικρότερη απόσταση. Η εκτίμηση του χρόνου διαδρομής γίνεται με βάση τις πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στο δίκτυο της πόλης. Περιβαλλοντικά φιλική δρομολόγηση: Ανάδειξη της διαδρομής με τη χαμηλότερη έκθεση του μετακινούμενου σε ρύπους χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του αλλά και της οικονομικότερης διαδρομής, η οποία στηρίζεται στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου. Μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Παροχή βέλτιστης λύσης μετακίνησης με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της πόλης. Συνδυασμένη Μετακίνηση: Παροχή βέλτιστης λύσης μετακίνησης με συνδυασμό οχήματος ιδιωτικής χρήσης και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Η υπηρεσία αφορά μετακινήσεις με αφετηρία περιοχές εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος και προορισμό κεντρικές περιοχές της πόλης. Οι λύσεις αφορούν σε μετακίνηση με αυτοκίνητο μέχρι κάποιο τερματικό σταθμό λεωφορείων όπου υπάρχει χώρος για στάθμευση και συνέχιση σε επιβαρυμένες κυκλοφοριακά περιοχές με χρήση ΜΜΜ. Πεζή Μετακίνηση: Ανάδειξη της μικρότερης σε μήκος ασφαλούς για πεζή μετακίνηση διαδρομής. Κυκλοφοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο: Παροχή πληροφοριών για τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Παροχή πληροφοριών για διαδρομές και προγράμματα λεωφορειακών γραμμών και για τις στάσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Περιβαλλοντική επιβάρυνση: Παροχή πληροφοριών για την ατμοσφαιρική ρύπανση (όπως αυτή καταγράφεται με χρήση μετρητών) και την περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Σημεία Ενδιαφέροντος: Παροχή πληροφοριών για σημεία που αφορούν τόσο στον τουρισμό όσο και στην καθημερινότητα της πόλης (αξιοθέατα, υπηρεσίες, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.). Γνωριμία με την έννοια της Βιώσιμης Κινητικότητας και προώθηση της χρήσης των φιλικότερων προς το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης: Ενημέρωση που αφορά στην γνωριμία με την έννοια της Βιώσιμης Κινητικότητας και στην προώθηση της χρήσης των φιλικότερων προς το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης. Στόχος του ΜΟΒΙΤΗΕSS είναι μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει, αφενός να βοηθήσει τον πολίτη να μετακινηθεί ευκολότερα αποφεύγοντας τις συμφορημένες κυκλοφοριακά περιοχές, αφετέρου να διαμορφώσει περιβαλλοντική συνείδηση και να ενισχύσει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Συγχρόνως, μέσω της αναβαθμισμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας στην κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης, το σύστημα μειώνει την αρνητική επιρροή της στους αέριους ρύπους. Η άμεση εμπλοκή του πολίτη στο σχεδιασμό της μετακίνησής του, του δίνει το δικαίωμα αλλά και την δυνατότητα να συμβάλει ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος της πόλης. Τέλος, μέσα από ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης αστικής κινητικότητας, το νέο σύστημα παρέχει τη δυνατότητα για τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας μετακίνησης στην πόλη.

Απαιτούμενοι Πόροι

Το MOBITHESS χρηματοδοτήθηκε κατά 50% από τον οικονομικό μηχανισμό ‘European Economic Association’ και 50% από Εθνικούς Πόρους. Η συνολική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του Κέντρου Αστικής Κινητικότητας έφτασε σχεδόν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Αποτελέσματα

Μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Αστικής Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης το 2012 και μέχρι το τέλος του 2019 περισσότεροι από 40.000 ταξιδιώτες χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες του. Το 40% χρησιμοποίησε το σύστημα πληροφόρησης βέλτιστης λύσης μετακινήσης με Δημόσιες Συγκοινωνίες, το 20% το σύστημα πληροφόρησης για την περιβαλλοντικά φιλική δρομολόγηση και περίπου ένα 10% το εκπαιδευτικό εργαλείο για την γνωριμία με την έννοια της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Το τελευταίο χρησιμοποιήθηκε επίσης σε καμπάνιες ευαισθητοποίησης σε σχολεία και διάφορες εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους με αποτέλεσμα περισσότεροι απο 4.000 άνθρωποι να ενημερωθούν και ευαισθητοποιηθούν για θέματα σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα.

Προκλήσεις / Συμβουλές Yιοθέτησης

Οι πιο σημαντικές προκλήσεις είναι η εξασφάλιση των οικονομικών πόρων, αλλά και προώθηση του Κέντρου Βιώσιμης Κινητικότητας προκειμένου να γίνει γνωστό στους χρήστες.

Ευκαιρίες μεταφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα

Η συγκεκριμένη πρακτική συνδυάζει δύο διαφορετικά αλλά πολύ σημαντικά στοιχεία της ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας: τη συνεργασία και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και τη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση των χρηστών. Εξαιτίας του γεγονότος πως σχεδόν όλες οι πόλεις/περιφέρειες παρέχουν τουλάχιστον κάποιες υπηρεσίες του MOBITHESS (διαδρομή, πληροφορίες για τις δημόσιες συγκοινωνίες, χρήσιμες πληροφορίες για την ενοικίαση ποδηλάτου κλπ.), η ανάπτυξη ενός Κέντρου Βιώσιμης Κινητικότητας, το οποίο θα ενσωματώσει αυτές τις υπηρεσίες και θα προωθήσει τον βιώσιμο τρόπο μεταφοράς είναι μάλλον εύκολο να επιτευχθεί.

Συσχέτιση με βήματα κύκλου ΣΒΑΚ

Η εν λόγω πρακτική μπορεί να συσχετιστεί με τα βήματα: 11

Περισσότερες Πληροφορίες

www.mobithess.gr