Διαχείριση ζήτησης μετακινήσεων για μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις στο Μάντσεστερ

Συγγραφείς

Graham Banks

Περιγραφή

Σκοπός της πρακτικής είναι η αύξηση της χρήσης βιώσιμων μέσων μετακίνησης σε μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις χρησιμοποιώντας τεχνικές διαχείρισης ζήτησης μετακινήσεων ώστε να επιτευχθεί η εν λόγω αλλαγή. Άνω του 75% των μετακινήσεων για μεγάλες εκδηλώσεις πραγματοποιείται με ιδιωτικό όχημα μειώνοντας το διαθέσιμο χώρο για τους πολίτες και αυξάνοντας τα επίπεδα μόλυνσης των περιοχών. Η διαχείριση ζήτησης μετακινήσεων είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην εργαλειοθήκη του σχεδιασμού μετακινήσεων.

Η ανταπόκριση στη ζήτηση μετακινήσεων για μεγάλες εκδηλώσεις στην πόλη του Μάντσεστερ περιλαμβάνει διαχείριση του δικτύου, δημιουργία χωρητικότητας και κίνητρα αλλαγής συμπεριφοράς. Μετά τα δύο πρώτα χρόνια της πανδημίας, οι μεγάλες εκδηλώσεις ξεκίνησαν ξανά στο Μάντσεστερ με τη συμπεριφορά ωστόσο των πολιτών να έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Η πρόβλεψη της ζήτησης, η επιλογή των μέσων μετακίνησης και ο τρόπος ζωής έχουν αλλάξει ως αποτέλεσμα του COVID-19. Παρατηρήθηκε πως η προτίμηση στις δημόσιες συγκοινωνίες μειώθηκε λόγω της ανησυχίας για θέματα υγιεινής και ασφάλειας συνδεόμενων με την πανδημία. Η μείωση της χωρητικότητας των δημόσιων μέσων λόγω της πανδημίας προκάλεσε σημαντικό πρόβλημα στο ισοζύγιο προσφοράς – ζήτησης, κάτι για το οποίο η Αρχή για τις μεταφορές στο Μάντσεστερ, η Transport for Greater Manchester (TfGM), έπρεπε να βρει μια άμεση λύση. Η TfGM επέλεξε να υπεισέλθει στη διαχείριση της ζήτησης για μετακινήσεις στις περιπτώσεις μεγάλων εκδηλώσεων (κάνοντας χρήση real time & ιστορικών δεδομένων).

Εμπλεκόμενοι φορείς και επωφελούμενοι:

  • TfGM
  • Χώροι εκδηλώσεων
  • Τοπικές αρχές
  • Επιχειρήσεις
  • Μεταφορείς
  • Μετακινούμενοι/πολίτες

Απαιτούμενοι Πόροι

Για την υλοποίηση της εν λόγω πρακτικής εργάστηκε ένας υπεύθυνος για την πληροφόρηση των μετακινούμενων κι ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση της ζήτησης των μετακινούμενων για μία εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέδωσαν και τα αποτελέσματα για μια συγκεκριμένη εκδήλωση.

Αποτελέσματα

Ένα πρόσφατο μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός στο Μάντσεστερ, στο οποίο εφαρμόστηκε η παραπάνω πρακτική, είχε ως αποτέλεσμα 1000 μετακινούμενοι να επιλέξουν βιώσιμα μέσα μετακίνησης για να φτάσουν στο γήπεδο. Αυτό επιτεύχθηκε με την εισαγωγή μιας έκτακτης λεωφορειακής γραμμής (δωρεάν για τον χρήστη, χρηματοδοτείται μέσω της TfGM). Επιπλέον, πρόσφατα καταγράφηκε 100% αύξηση των επιβατών που χρησιμοποιούν μια νέα γραμμή του τραμ που εισήχθη για να εξυπηρετεί το γήπεδο ποδοσφαίρου Manchester United.

Ευκαιρίες μεταφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα

Η διαχείριση της ζήτησης για μεγάλες εκδηλώσεις και η παροχή ευέλικτων έκτακτων υπηρεσιών μετακίνησης απαιτεί καλό συντονισμό και συνεργασία και είναι δυνατόν να εφαρμοστεί υπό διαφορετικές συνθήκες και ανάγκες.

Περισσότερες Πληροφορίες

Tags

Διαχείριση ζήτησης μετακινήσεων, σχέδια μετακίνησης, μεγάλες εκδηλώσεις