Χρωματική σήμανση επιπέδου πληρότητας λεωφορείων

Συγγραφείς

Eleonora Tu

Περιγραφή

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εφαρμόστηκαν αρκετά περιοριστικά μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης του COVID-19. Μεταξύ αυτών, στην Ιταλία υιοθετήθηκαν μέτρα σχετικά με τον μέγιστο αριθμό των επιβατών στις δημόσιες συγκοινωνίες και ιδιαίτερα στα λεωφορεία.

Η εφαρμογή RogER που λειτουργεί στην περιφέρεια της Emilia-Romagna (Ιταλία) για την αγορά εισιτηρίων για τις δημόσιες συγκοινωνίες, αξιοποιήθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της πανδημίας για την ενημέρωση σχετικά με το επίπεδο πληρότητας των λεωφορείων. Από το Νοέμβριο του 2020, έχουν προστεθεί στην εφαρμογή εικονίδια, τα οποία ενημερώνουν τον χρήστη για την πληρότητα του λεωφορείου. Το κόκκινο εικονίδιο υποδεικνύει ότι το λεωφορείο είναι πλήρες (ή σχεδόν πλήρες), το πορτοκαλί δείχνει ότι το λεωφορείο είναι μέτρια γεμάτο και το πράσινο ότι το λεωφορείο είναι άδειο ή με ελάχιστους επιβάτες. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει το επίπεδο πληρότητας του λεωφορείου εντός 5 λεπτών από τη στιγμή που θα φτάσει στη στάση. Ο χρωματισμός βασίζεται σε ένα ποσοστό που υποδεικνύεται από τους εθνικούς κανονισμούς.

Η πρακτική είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λόγω του τρόπου που υπολογίζεται το επίπεδο πληρότητας. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί το σύστημα των λεωφορείων ώστε να λάβει το σήμα των τηλεφώνων που βρίσκονται στο λεωφορείο. Αν το κινητό τηλέφωνο έχει ενεργοποιημένο Wi-Fi, το σύστημα θα λάβει το σήμα του ανώνυμα και θα το χρησιμοποιήσει ώστε να μετρήσει τον αριθμό των επιβατών που είναι στο λεωφορείο. Το σύστημα ελέγχει κάθε 40 δευτερόλεπτα αν το κάθε σήμα είναι στην εμβέλεια του λεωφορείου. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διαχωρίσει τους επιβάτες του λεωφορείου με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο λεωφορείο. Παράλληλα, ο αλγόριθμος περιλαμβάνει έναν συντελεστή διόρθωσης, ο οποίος εκτιμά και τους επιβάτες που δεν έχουν ενεργοποιημένο Wi-Fi.   

Οι επωφελούμενοι αυτής της πρακτικής είναι οι χρήστες των δημόσιων συγκοινωνιών που χρησιμοποιούν την εφαρμογή RogER. Αυτό το σύστημα βοηθάει πολύ τους χρήστες να αποφασίσουν αν θα επιβιβαστούν στο συγκεκριμένο λεωφορείο ή θα περιμένουν κάποιο άλλο λεωφορείο με λιγότερους επιβάτες. Είναι ένας απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος που βασίζεται σε πληροφόρηση πραγματικού χρόνου.

Απαιτούμενοι Πόροι

Η αρχή TPER (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna) χρηματοδότησε την ανάπτυξη του αλγορίθμου. Η ακριβής εκτίμηση του κόστους δεν είναι εφικτή. Κάθε λεωφορείο ήταν ήδη εξοπλισμένο με σύστημα υπολογιστή και ασύρματου ίντερνετ, το οποίο χρησιμοποιούνταν μόνο για τη συλλογή δεδομένων μετά το πέρας των δρομολογίων του λεωφορείου.

Αποτελέσματα

  • Το σύστημα χρωματικής σήμανσης επιπέδου πληρότητας λεωφορείων θα διατηρηθεί καθώς φαίνεται να συνέβαλε στη βελτίωση της προσβασιμότητας στα λεωφορεία.
  • Πλέον το σύστημα λειτουργεί πλήρως σε όλα τα λεωφορεία στις πόλεις Φερράρα και Μπολόνια παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα πληρότητας σε πραγματικό χρόνο.
  • Τα σχόλια των χρηστών ήταν πολύ ενθαρρυντικά (Η TPER έχει ένα σύστημα ελέγχου του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών).

Ταυτόχρονα, το σύστημα χρωματικής σήμανσης επιπέδου πληρότητας λεωφορείων αποτέλεσε ευκαιρία ελέγχου του εξοπλισμού των λεωφορείων, καθώς εντοπίστηκαν κάποια λεωφορεία στα οποία η ασύρματη σύνδεση δεν λειτουργούσε.

Ευκαιρίες μεταφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα

Η εν λόγω πρακτική θεωρείται πως μπορεί να υιοθετηθεί εύκολα. Οι προϋποθέσεις για την υιοθέτησή της είναι:

  • Τα λεωφορεία να είναι εξοπλισμένα με σύστημα ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi.
  • Να προϋπάρχει εφαρμογή πληροφόρησης μετακινούμενων.
  • Να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για την ανάπτυξη της εν λόγω λειτουργίας.

Περισσότερες Πληροφορίες

https://rogerapp.it

Tags

Εφαρμογές πληροφόρησης μετακινούμενων