Συμμετοχική διαδικασία ‘CRUFER’ κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Συγγραφείς

Eleonora Tu

Περιγραφή

Η Περιφέρεια της Emilia-Romagna (RER), Ιταλία, διαθέτει έναν ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 160 εκ. ευρώ για τους σιδηροδρόμους. Το σιδηροδρομικό δίκτυο διαχειρίζεται η εταιρία Trenitalia TPER.

Η Περιφέρεια της Emilia-Romagna έδινε πάντα βαρύτητα στις συμμετοχικές δράσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία του  CRUFER (Comitato consultivo regionale degli utenti ferroviari dell’Emilia-Romagna). Το CRUFER αποτελεί επιτροπή χρηστών των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Ιδρύθηκε το 2008 και έκτοτε, 2 φορές το χρόνο πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ των μελών της. Η επιτροπή, εκπροσωπώντας τους χρήστες  των σιδηροδρόμων, εργάζεται για τη βελτίωση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και την καλή συνεργασία μεταξύ φορέων που εμπλέκονται στην παροχή αυτών.

Η πανδημία επηρέασε τη λειτουργία των σιδηροδρόμων καθώς και τη συμπεριφορά των επιβατών που χρησιμοποιούν το τρένο τόσο τακτικά όσο και περιστασιακά. Λόγω των διάφορων κανονισμών και περιοριστικών μέτρων, τα δρομολόγια των τρένων περιορίστηκαν. Για να γίνει αυτό με το δυνατόν ορθότερο τρόπο, η Περιφέρεια αξιοποίησε την επιτροπή CRUFER:

  • Αποφασίστηκαν, σε συνεργασία με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, οι γραμμές των οποίων οι υπηρεσίες μπορούν και πρέπει να μειωθούν προσωρινά κατά τη διάρκεια της πανδημίας
  • Καταγράφηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τα μέτρα κατά του Covid-19 στους σταθμούς και εντός των τρένων (π.χ. χρήση μάσκας προσώπου, παροχή αντισηπτικών, διενέργεια ελέγχων από τους υπαλλήλους της TPER)
  • Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στα δρομολόγια με βάση τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών και του πληθυσμού.

Από την έναρξη της πανδημίας, πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 5 με 6 διαδικτυακές συναντήσεις το χρόνο μεταξύ των CRUFER, RER, Trenitalia, TPER ενώ υπήρξαν φορές που οι συναντήσεις τους έγιναν και σε πιο τακτική βάση (κάθε δύο εβδομάδες). Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης αξιολογήσεων με τον εκπρόσωπο της αντίστοιχης γραμμής από πλευράς επιτροπής και τον Περιφερειακό Σύμβουλο (fast-track διαδικασία).Αποτέλεσμα αυτής της fast-track διαδικασίας είναι και η πιο άμεση λήψη αποφάσεων.

Η πρακτική αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καθώς παρουσιάζει έναν θεσμοθετημένο μηχανισμό λήψης αποφάσεων, ο οποίος εκκινώντας από τις ανάγκες που προέκυψαν λόγω πανδημίας, έχει αναλάβει περισσότερες λειτουργίες προκειμένου να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Απαιτούμενοι Πόροι

Η Περιφέρεια Emilia-Romagna επωμίζεται τα απαραίτητα έξοδα. Οι εκπρόσωποι του CRUFER δεν πληρώνονται αλλά συμμετέχουν εθελοντικά.

Αποτελέσματα

Η RER χρηματοδοτεί τις σιδηροδρομικές μεταφορές βάση του λειτουργικού κόστους και όχι του αριθμού των επιβατών. Έτσι, η δυνατότητα βελτιστοποίησης των υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων για τη RER . Χάρη στην επιτροπή CRUFER το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Ευκαιρίες μεταφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα

Η πρακτική της επιτροπής χρηστών σιδηροδρομικών υπηρεσιών CRUFER της RER αποτελεί ένα επιτυχές παράδειγμα συμμετοχικού σχεδιασμού με βάση τον εθελοντισμό και μπορεί να μεταφερθεί εύκολα σε διαφορετικές συνθήκες και ανάγκες (π.χ. επιτροπές πολιτών, επιτροπές γονέων για σχολικές μετακινήσεις)

Περισσότερες Πληροφορίες

https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/ferrovie/sezioni/rapporto-con-gli-utenti

https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/ferrovie/sezioni/rapporto-con-gli-utenti/componenti-del-crufer