Βιώσιμη μετακίνηση από και προς νοσοκομεία και κέντρα υγείας στην πόλη του Μάντσεστερ

Συγγραφείς

Graham Banks

Περιγραφή

Σκοπός της πρακτικής είναι η αύξηση της χρήσης βιώσιμων μέσων μετακίνησης από και προς τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της πληροφόρησης των μετακινούμενων ώστε να επιτευχθεί η εν λόγω αλλαγή. Στην πόλη του Μάντσεστερ, το 30% των πολιτών δεν έχει πρόσβαση σε ιδιωτικό όχημα, επομένως κρίθηκε απαραίτητο να βοηθηθούν όσοι βασίζονταν στα μέσα δημόσιας μετακίνησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας ώστε να μετακινούνται με ασφάλεια.

Η Αρχή, Transport for Greater Manchester (TfGM) αποτελεί τον δημόσιο φορέα που είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των υπηρεσιών των μέσων μαζικής μεταφοράς σε ολόκληρη τη μητροπολιτική κομητεία του Μείζονος Μάντσεστερ. Ο εν λόγω φορέας φιλοδοξεί να βελτιώνει τις επιλογές βιώσιμης μετακίνησης και να παρέχει το δυνατόν πληρέστερη πληροφόρηση για κομβικά σημεία του δικτύου που παράγουν και έλκουν μεγάλο αριθμό μετακινήσεων, όπως κέντρα υγείας, εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και χώρους εκδηλώσεων.

Στην αρχή της πανδημίας COVID-19, η TfGM ενημερώθηκε από συνεργάτες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς πως το προσωπικό των νοσοκομείων αντιμετώπιζε δυσκολίες στην μετακίνησή του από και προς τους χώρους εργασίας του λόγω της μειωμένης προσφοράς στα μέσα μαζικής μετακίνησης.

Με τον καιρό έγινε προφανές πως η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις δημόσιες συγκοινωνίες έχει επηρεαστεί δυσμενώς λόγω της ανησυχίας για θέματα υγιεινής και ασφάλειας συνδεόμενων με την πανδημία. Ακριβώς αυτή η εμπιστοσύνη των μετακινούμενων θα πρέπει να επανακερδιθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στη Στρατηγική του 2040 της TfGM.

Η κυκλοφορία του εμβολίου για τον κορονοϊό στις αρχές του 2021 έφερε στην επιφάνεια μία καινούρια πρόκληση – η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών με βιώσιμα μέσα προκειμένου να προσεγγίσουν τα κέντρα εμβολιασμού χρησιμοποιώντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στη ζήτηση.

Απαιτούμενοι Πόροι

Για την υλοποίηση της πρακτικής εργάστηκαν 2 Υπεύθυνοι σε θέματα πληροφόρησης πελατών για 4 εβδομάδες, αρχικά για να δημιουργήσουν το πρόγραμμα και έπειτα για την παράδοση των αποτελεσμάτων. Εν συνεχεία, απαιτούνταν μικρές αλλαγές σε περίπτωση παρουσίασης νέων δεδομένων ή αλλαγών στη λειτουργία των δημόσιων μεταφορών με κόστος περίπου 6000,00 £.

Επιπλέον, χρειάστηκε ένας Αναλυτής Δεδομένων για τη σχεδίαση των κέντρων υγείας σε πίνακα ελέγχου, ο οποίος εργάστηκε για 3 μέρες με κόστος περίπου 1000,00 £.

Αποτελέσματα
  • 500.000 πολίτες ζήτησαν πρόσβαση σε πληροφορίες μετακίνησης, οργανώνοντας έτσι τη μετακίνησή τους από και προς τα κέντρα εμβολιασμού με βιώσιμα μέσα.
  • Το προσωπικό των κέντρων υγείας κλήθηκε να αντιμετωπίσει την πρόκληση των περιορισμένων επιλογών δημόσιας μεταφοράς κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πολλοί στράφηκαν προς τα αυτοκίνητα αλλά αρκετοί στράφηκαν και προς την ενεργή κινητικότητα, το οποίο φαίνεται να αποτελεί και μια ευκαιρία για πιο μόνιμη αλλαγή συμπεριφοράς.
  • Υπηρεσίες ανταποκρινόμενες στη ζήτηση αυξήθηκαν από 2% σε 11% από τον Απρίλιο του 2020 στον Ιούλιο του 2020.
  • Μετά από επιτόπιους ελέγχους κατέστη σαφές ότι υπήρχε έλλειψη πληροφοριών που θα μπορούσαν να κάνουν τις βιώσιμες μετακινήσεις ελκυστικότερες.
Προκλήσεις / Συμβουλές Yιοθέτησης
  • Δυσκολία στην ενσωμάτωση πληροφοριών στις ροές εργασίας εμπλεκομένων φορέων.
  • Ανάγκη προσαρμογής πληροφόρησης ανά περιοχή.
Ευκαιρίες μεταφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα

Η TfGM πιστεύει πως η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις δημόσιες συγκοινωνίες και στις βιώσιμες μετακινήσεις θα αυξήσει τον αριθμό των πολιτών που χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες για την πλειονότητα των ταξιδιών τους – Η συνδυασμένη πληροφόρηση βοηθάει στην υλοποίηση μετακινήσεων με βιώσιμα μέσα.

Η συμμετοχή των φορέων είναι κρίσιμη για την επίτευξη του στόχου – Πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι δραστηριότητες με τους στόχους των εμπλεκομένων μερών.

Περισσότερες Πληροφορίες

https://tfgm.com/