Στο Βήμα 1 ενδεικτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της συμμετοχικότητας είναι:

 1. Καμπάνια επικοινωνίας
 2. Εκπαίδευση
 3. Ομάδες συζητήσεων

Στο Βήμα 2 ενδεικτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της συμμετοχικότητας είναι:

 1. Ομάδες συζητήσεων 

Στο Βήμα 3 ενδεικτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της συμμετοχικότητας είναι:

 1. Έρευνες 
 2. Παιγνιοποίηση
 3. Σοβαρά Παίγνια
 4. Διαδικτυακή Συμμετοχή 
 5. Συμμετοχική χαρτογράφηση
 6. Συμμετοχικά εργαστήρια
 7. Ομάδες συζητήσεων
 8. Πάνελ Ειδικών

Στο Βήμα 4 ενδεικτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της συμμετοχικότητας είναι:

 1. Συμμετοχική χαρτογράφηση
 2. Συμμετοχικά εργαστήρια
 3. Ομάδες συζητήσεων
 4. Πάνελ ειδικών
 5. Σοβαρά Παίγνια

Στο Βήμα 5 ενδεικτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της συμμετοχικότητας είναι:

 1. Συμμετοχική χαρτογράφηση
 2. Συμμετοχικά εργαστήρια
 3. Ομάδες συζητήσεων
 4. Πάνελ ειδικών
 5. Έρευνες
 6. Διαδικτυακή συμμετοχή

Στο Βήμα 6 ενδεικτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της συμμετοχικότητας είναι:

 1. Πάνελ ειδικών
 2. Ομάδες συζητήσεων
 3. Συμμετοχικά εργαστήρια 

Στο Βήμα 7 ενδεικτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της συμμετοχικότητας είναι:

 1. Συμμετοχική χαρτογράφηση
 2. Συμμετοχικά εργαστήρια
 3. Ομάδες συζητήσεων
 4. Πάνελ ειδικών
 5. Πιλοτικές παρεμβάσεις

Στο Βήμα 8 ενδεικτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της συμμετοχικότητας είναι:

 1. Πάνελ ειδικών 
 2. Ομάδες συζητήσεων
 3. Συμμετοχικά εργαστήρια

Στο Βήμα 9 ενδεικτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της συμμετοχικότητας είναι:

 1. Πάνελ ειδικών 
 2. Ομάδες συζητήσεων
 3. Συμμετοχικά εργαστήρια

Στο Βήμα 10 ενδεικτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της συμμετοχικότητας είναι:

 1. Καμπάνια επικοινωνίας
 2. Δημόσιες εκδηλώσεις
 3. Δημοφιλείς εκδηλώσεις
 4. Πρεσβευτής έργου

Στο Βήμα 11 ενδεικτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της συμμετοχικότητας είναι:

 1. Σοβαρά παίγνια 
 2. Διαδικτυακή συμμετοχή 
 3. Διαδικτυακή καμπάνια 

Στο Βήμα 12 ενδεικτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της συμμετοχικότητας είναι:

 1. Σοβαρά παίγνια 
 2. Διαδικτυακή συμμετοχή 
 3. Διαδικτυακή καμπάνια